คัดลอก URL แล้ว

ชง 3 อัตรา ปรับค่าไฟงวด “พ.ค.-ส.ค.” ต่ำสุด 4.77 บาท

โฆษกคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน หรือ กกพ. บอกว่า บอร์ด กกพ. ได้เห็นชอบผลการคำนวณประมาณการค่าเอฟที งวดเดือนพฤษภาคม-สิงหาคมนี้ โดยให้สำนักงาน กกพ. นำค่าเอฟทีประมาณการ และแนวทางจ่ายเงินคืน กฟผ. ไปรับฟังความคิดเห็นเป็นเวลา 10 วัน ระหว่างวันที่ 10-20 มีนาคมนี้

สำหรับแนวทางการปรับค่าไฟมี 3 กรณี คือ 1 กรณีจ่ายคืนหนี้ กฟผ. 1 งวด ค่าเอฟที เรียกเก็บ 293.60 สตางค์ต่อหน่วย จะทำให้ค่าไฟ ปรับขึ้นเป็น 6.72 บาท ต่อหน่วย

  1. กรณีจ่ายคืน กฟผ. 5 งวด ค่าเอฟที เรียกเก็บ 105.25 สตางค์ ค่าไฟจะปรับขึ้นเป็น 4.84 บาท

และ 3. กรณีจ่ายคืน กฟผ. 6 งวด ค่าเอฟที เรียกเก็บ 98.27 สตางค์ต่อหน่วย ค่าไฟจะปรับขึ้นเป็น 4.77 บาท

แต่การรับฟังความเห็น จะไม่ได้จำกัดแค่ 3 กรณีนี้เท่านั้น ผู้ใช้ไฟ มีสิทธิเสนออัตราค่าไฟเท่าเดิมคือ 4.72 บาท ก็ได้ โดยความเห็นทั้งหมดจะสรุปเสนอบอร์ด กกพ. วันที่ 22 มีนาคมนี้


ข่าวที่เกี่ยวข้อง