คัดลอก URL แล้ว
จีนรายงานผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 เกือบ 6 หมื่นราย ช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมา

จีนรายงานผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 เกือบ 6 หมื่นราย ช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมา

KEY :

Jiao Yahui หัวหน้าแผนกกิจการการแพทย์ ของจีนได้รายงานสถานการณ์โควิด-19 โดยระบุว่า ในช่วงวันที่ 8 ธ.ค. 65 – 12 ม.ค. 66 มีผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 ในประเทศจีนจำนวน 59,938 ราย ซึ่งผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่มากกว่าผู้ป่วยโควิด-19 ที่มีโรคประจำตัวต่าง ๆ เช่น โรคมะเร็ง โรคหัวใจและหลอดเลือด ในขณะที่มีจำนวน 5,503 รายที่เป็นภาวะการหายใจล้มเหลวที่เกิดจากการติดโควิด-19

นอกจากนี้ ผู้ที่เสียชีวิตส่วนใหญ่กว่า 90% เป็นผู้ที่มีอายุสูงกว่า 65 ปีขึ้นไป โดยเฉพาะในกลุ่มที่มีอายุ 80 ปีขึ้นไปนั้น สูงถึง 56.5% ของผู้เสียชีวิตทั้งหมด

ซึ่งสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ในจีนขณะนี้ เข้าสู่จุดสูงสุดแล้ว เมื่อวันที่ 23 ธ.ค. 2565 โดยมีจำนวนผู้ป่วยสูงถึง 2.86 ล้านคน และมีแนวโน้มที่ค่อย ๆ ลดลงเรื่อย ๆ

สำหรับจำนวนผู้ป่วยที่เข้ารักษาตัวในโรงพยาบาลนั้นมากที่สุดเมื่อวันที่ 5 ม.ค. ที่ผ่าน มีผู้เข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาล 1.63 ล้านคน

โดยยอดเมื่อวันที่ 12 ม.ค. 2566 ที่ผ่านมา มีผู้ป่วยที่เข้ารับการบริการในสถานพยาบาลเพิ่มขึ้นจำนวน 477,000 ราย และยังคงเหลือผู้ป่วยที่รักษาตัวในโรงพยาบาลราว 1.27 ล้านคน

บริษัทยาเร่งผลิตเต็มกำลัง

จากสถานการณ์การระบาดที่เพิ่มสูงขึ้น ทำให้ความต้องการในการใช้ยาสำหรับรักษาอาการต่าง ๆ สำหรับผู้ป่วยโควิด-19 เพิ่มมากขึ้น ส่งผลให้บริษัทผู้ผลิตยารักษาโรคที่เกี่ยวต่างเร่งดำเนินการผลิตยาอย่างเต็มที่ ซึ่งที่ผ่านมา จากจำนวนผู้ป่วยจำนวนมากที่เพิ่มขึ้น ทำให้อัตราการใช้ยาสำหรับรักษาผู้ป่วยเพิ่มสูงขึ้น และยาบางชนิดมีลดจำนวนลงอย่างรวดเร็ว รวมถึงหลายฝ่ายคาดการณ์กันว่า ยอดผู้ป่วยอาจจะเพิ่มสูงขึ้นอีกครั้งในช่วงหลังเทศกาลตรุษจีน และส่งผลให้ยาต่าง ๆ มีความต้องการเพิ่มสูงขึ้น

ทำให้บริษัทผู้ผลิตยาจำเป็นต้องเร่งกำลังผลิตอย่างเต็มที่ เพื่อให้มียาเพียงพอรองรับกับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต


ข่าวที่เกี่ยวข้อง