คัดลอก URL แล้ว
จีนเรียกร้องสหรัฐฯ แบ่งปันข้อมูลโควิด-19 พันธุ์ย่อย ‘เอ็กซ์บีบี.1.5’

จีนเรียกร้องสหรัฐฯ แบ่งปันข้อมูลโควิด-19 พันธุ์ย่อย ‘เอ็กซ์บีบี.1.5’

KEY :

วังเหวินปิน โฆษกกระทรวงการต่างประเทศของจีน กล่าวว่าสหรัฐฯ ควรแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (โควิด-19) ภายในประเทศตามเวลาที่เหมาะสม เปิดเผย และโปร่งใส ท่ามกลางการระบาดอย่างรวดเร็วของเชื้อไวรัสฯ ชนิดกลายพันธุ์ สายพันธุ์โอไมครอน สายพันธุ์ย่อยเอ็กซ์บีบี.1.5 (XBB.1.5)

วังแสดงข้อคิดเห็นข้างต้นระหว่างการแถลงข่าวที่จัดขึ้นตามปกติ เมื่อถูกสอบถามว่าสหรัฐฯ ได้แบ่งปันข่าวสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเชื้อไวรัสฯ ดังกล่าวกับฝ่ายจีนหรือไม่

วังกล่าวว่าแหล่งข้อมูลแบบเปิดเกี่ยวกับโรคโควิด-19 จากจีไอเอสเอไอดี (GISAID) ซึ่งเป็นฐานข้อมูลจีโนมออนไลน์ด้านโรคโควิด-19 ระดับโลก เผยว่าเชื้อไวรัสฯ ชนิดกลายพันธุ์และสายพันธุ์ย่อยต่าง ๆ เกือบทั้งหมดแพร่ระบาดเป็นวงกว้างในสหรัฐฯ ตลอดระยะเวลา 3 ปีตั้งแต่พบการระบาดครั้งแรก พร้อมชี้ว่าสหรัฐฯ เป็นหนึ่งในประเทศที่มีจำนวนเชื้อไวรัสฯ ชนิดกลายพันธุ์มากที่สุด

เอ็กซ์บีบี.1.5 กลายเป็นเชื้อไวรัสฯ สายพันธุ์ที่กำลังระบาดเพิ่มรวดเร็วที่สุดในสหรัฐฯ และคาดว่าจะครองสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 40 ในกลุ่มผู้ป่วยโรคโควิด-19

“ฝ่ายสหรัฐฯ ควรแบ่งปันข้อมูลโรคโควิด-19 ภายในประเทศกับองค์การอนามัยโลกและประชาคมระหว่างประเทศตามเวลาที่เหมาะสม เปิดเผย และโปร่งใส และใช้มาตรการที่มีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันการระบาดเพิ่มเติม” วังกล่าวทิ้งท้าย


ที่มา – Xinhua


ข่าวที่เกี่ยวข้อง