คัดลอก URL แล้ว
เฮ! เพิ่มเงิน “บัตรคนจน” อีก 200 บาท เป็นระยะเวลา 1 เดือน

เฮ! เพิ่มเงิน “บัตรคนจน” อีก 200 บาท เป็นระยะเวลา 1 เดือน

รัฐบาลแจกเพิ่ม “ของขวัญปีใหม่” ให้ผู้ถือบัตรคนจน โดยเติมเงินให้อีกคนละ 200 บาท ทั่วไทย รวมกว่า 13 ล้านคน  

นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวว่า ที่ประชุม ครม. ได้มีมติเห็นชอบเพิ่มเงินในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน 200 บาทต่อคน เป็นระยะเวลา 1 เดือน โดยจะได้รับเงินในเดือนมกราคม 2566 คาดว่าจะใช้งบประมาณ 2,644 ล้านบาท เพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพให้แก่ผู้มีบัตร จำนวน 13 ล้าน 2 แสนคน ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีรายได้น้อย

ทั้งนี้ ผู้ถือบัตรฯ ที่มีรายได้ไม่ถึง 3 หมื่นบาทต่อปี จะได้รับเงินเพิ่มในบัตรจากเดิม 300 บาท เป็น 500 บาท ส่วนผู้ที่มีรายได้เกิน 3 หมื่นบาท แต่ไม่เกิน 1 แสนบาท จะได้รับเงินเพิ่มในบัตร จาก 200 บาท เป็น 400 บาท

โดยมาตรการช่วยเหลือเงินพิเศษฯ ดังกล่าว จะช่วยบรรเทาภาระค่าครองชีพให้แก่ผู้มีบัตรฯ เนื่องจากปัจจุบัน ราคาสินค้าอุปโภคสูงขึ้น ทำให้กำลังซื้อของผู้มีบัตรลดลงขณะเดียวกัน ยังก่อให้เกิดการใช้จ่ายในท้องถิ่น กระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการในพื้นที่อีกด้วย


WRITER