คัดลอก URL แล้ว
พบร่าง ผู้เสียชีวิต บ่งชี้เป็นทหารเรือ เพิ่ม 2 ร่าง อยู่ระหว่างการพิสูจน์อัตลักษณ์

พบร่าง ผู้เสียชีวิต บ่งชี้เป็นทหารเรือ เพิ่ม 2 ร่าง อยู่ระหว่างการพิสูจน์อัตลักษณ์

KEY :

วันนี้ 27 ธันวาคม 2565 เวลา 11.30 น. พลเรือเอก ปกครอง มนธาตุผลิน โฆษกกองทัพเรือ เปิดเผยว่า เมื่อช่วงเช้าวันนี้ ได้รับแจ้งจากเรือประมงที่ทำการประมงบริเวณเกาะสาก จังหวัดชุมพร ว่าพบร่างผู้เสียชีวิต อยู่ใน พื้นที่ดังกล่าว 1 ร่าง เรือตรวจการณ์ประมง 611 ได้เข้าทำการเก็บกู้ ซึ่งจากหลักฐานเบื้องต้นสามารถบ่งชี้ว่าเป็นกำลังพลกองทัพเรือ

ต่อมาในเวลา 10.43 น. ได้มีการตรวจพบร่างผู้เสียชีวิตอีก 1 ร่าง โดยเรือตรวจการณ์ประมงที่ 619 ได้เข้าทำการเก็บกู้ ซึ่งมีหลักฐานบ่งชี้ว่าเป็นกำลังพลกองทัพเรือเช่นกัน

โดยขณะนี้ได้นำร่างทั้งสอง เข้าสู่กระบวนการของการพิสูจน์อัตลักษณ์เพื่อยืนยันตัวบุคคล รวมกับร่างที่พบวานนี้อีก 1 ร่าง ซึ่งหากสามารถยืนยันตัวบุคคลได้จะแจ้งให้ทราบในโอกาสแรก

สรุปการช่วยเหลือผู้ประสบภัย (วันที่ 27 ธันวาคม 2565) เวลา 11.30 น. ยอดกำลังพล 105 นาย รอดชีวิต จำนวน 76 นาย เสียชีวิตรวม 21 นาย ในจำนวนนี้สามารถระบุชื่อได้แล้ว 18 นาย และมีหลักฐานบ่งชี้ว่าเป็นกำลังพลกองทัพเรือและอยู่ในกระบวนการของการพิสูจน์อัตลักษณ์เพื่อยืนยันตัวบุคคล 3 นาย คงเหลือผู้สูญหายจำนวน 8 นาย

สำหรับรายชื่อกำลังพลที่เสียชีวิต ซึ่งสามารถเพื่อยืนยันตัวบุคคลได้แล้ว จำนวน 18 นาย ประกอบด้วย

 1. ว่าที่เรือเอก สามารถ แก้วผลึก
 2. พันจ่าเอก อัชชา แก้วสุพรรณ์
 3. พันจ่าเอก สมเกียรติ หมายชอบ
 4. พันจ่าเอก อำนาจ พิมที
 5. จ่าเอก จักร์พงศ์ พูลผล
 6. จ่าเอก บุญเลิศ ทองทิพย์
 7. จ่าเอกชูชัย เชิดชิด
 8. จ่าโท ธวัชชัย สาพิราช
 9. จ่าตรี สถาพร สมเหนือ
 10. จ่าตรี นพณัฐ คำวงค์
 11. จ่าตรี ศุภกิจ ทิวาลัย
 12. จ่าตรี ศราวุธ นาดี
 13. พลทหาร อัครเดช โพธิ์บัติ
 14. พลทหาร จิราวัฒน์ ธูปหอม
 15. พลทหาร สิทธิพงษ์ หงษ์ทอง
 16. พลทหาร วรพงษ์ บุญละคร
 17. พลทหาร ปรีชา รักษาภักดี
 18. พลทหาร จำลอง แสนแก

ข่าวที่เกี่ยวข้อง