คัดลอก URL แล้ว
นายกฯ มาเลเซียคนใหม่เร่งให้ความช่วยเหลือผู้มีรายได้ต่ำ

นายกฯ มาเลเซียคนใหม่เร่งให้ความช่วยเหลือผู้มีรายได้ต่ำ

นายกรัฐมนตรี “อันวาร์ อิบราฮิม” ของมาเลเซียระบุว่ารัฐบาลใหม่ของมาเลเซียกำลังพิจารณาทบทวนโครงการช่วยเหลือของรัฐบาลโดยเป็นการอัดฉีดเงินโดยตรงให้แก่กลุ่มประชาชนที่มีรายได้ต่ำ

ซึ่งด้วยภาวะการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ชะลอตัว ทำให้โครงการอุดหนุนของรัฐบาลจะแคบลงและมุ่งเป้าในกลุ่มดังกล่าวเป็นหลัก หลังก่อนหน้านี้รัฐบาลมาเลเซียให้การอุดหนุนช่วยเหลือพลเมืองทุกคน

โดยสิ่งที่คิดเป็นค่าใช้จ่ายมากที่สุดคือค่าน้ำมันเชื้อเพลิง และน้ำมันสำหรับปรุงอาหาร นอกจากนี้รัฐบาลจะอุดหนุนค่าไฟฟ้า น้ำตาลและแป้งประกอบอาหารด้วย ซึ่งการอุดหนุนมีเป้าหมายที่ชัดเจนให้กับผู้ที่มีรายได้ต่ำมิฉะนั้นแล้วผู้ที่ร่ำรวยอยู่แล้วจะได้รับประโยชน์จากความช่วยเหลือจากรัฐบาลไปด้วย