คัดลอก URL แล้ว
มติยูเอ็น ประณามรัสเซีย – ไม่ยอมรับการรวม 4 แคว้นยูเครน – ไทยงดออกเสียง

มติยูเอ็น ประณามรัสเซีย – ไม่ยอมรับการรวม 4 แคว้นยูเครน – ไทยงดออกเสียง

KEY :

ในการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ ( ยูเอ็นจีเอ ) ที่ประเทศสหรัฐฯ เมื่อคืนที่ผ่านมา ผลการลงมติในที่ประชุมสมัชชาสหประชาชาติมีมติเสียงข้างมาก 143 เสียง ประณามการลงประชามติที่ผิดกฎหมายระหว่างประเทศ ในการรวมแคว้นทั้ง 4 ของยูเครนเข้ากับรัสเซีย คือ ดเนตสก์ ลูฮันสก์ เคียร์ซอน และซาโปริชเชีย

โดยมี 4 ประเทศที่ออกเสียงคัดค้านในเรื่องดังกล่าว ประกอบไปด้วย รัสเซีย เกาหลีเหนือ เบลารุส นิคารากัว และ ซีเรีย ส่วนอีก 35 ประเทศ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นประเทศในแถบแอฟริกา จีน อินเดีย ปากีสถาน ลาว เวียดนาม และไทย งดออกเสียง

โดยมติดังกล่าวเป็นการปกป้องหลักการของกฎบัตรสหประชาชาติ ซึ่งที่ผ่นมารัสเซียได้ยึดครองไว้เป็นการชั่วคราว ผ่านการใช้กำลังทหารในรุกล้ำเข้าไปยังดินแดนและอธิปไตยของยูเครน ก่อนที่จะมีการทำประชามติลงคะแนนเสียงในแคว้นทั้ง 4 ของยูเครนเมื่อเดือนที่ผ่านมา

นอกจากนี้ ยังเรียกร้องให้รัสเซียเปลี่ยนใจ และยกเลิกการรวมแคว้นทั้ง 4 โดยทันที แบบไม่มีเงื่อนไข ซึ่งในที่ประชุมได้เรียกร้องให้ประเทศต่าง ๆ ไม่ยอมรับการลงประชามติที่เกิดขึ้น พร้อมกันนี้ ในที่ประชุมยังเสนอแนะให้ลดระดับความรุนแรงของสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ผ่านการเจรจาสันติภาพระหว่างรัสเซียและยูเครน

ทางด้านของเอกอัครราชทูตประจำสหประชาชาติของรัสเซีย ระบุว่า การลงมติที่เกิดขึ้นนี้ ถือเป็นเรื่องทางการเมืองระหว่างประเทศ และเป็นการยั่วยุอย่างเปิดเผย ซึ่งเป็นการทำลายความพยายามในการแก้ปัญหาวิกฤติในครั้งนี้ ผ่านทางการทูต

ทางด้านของเอกอัครราชทูตประจำสหประชาชาติของจีน ได้กล่าวถึงสิ่งที่เกิดขึ้นว่า ยูเอ็นอยู่ในฐานะขององค์กรที่เป็นตัวแทนชาติต่าง ๆ ที่ควรมีบทบาทที่สร้างสรรค์ในประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นในยูเครน เอื้อให้เกิดการเจรจาเพื่อลดความรุนแรงของสถานการณ์ในขณะนี้ แต่การลงมติในครั้งนี้ ไม่ช่วยให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวแต่อย่างใด ดังนั้น ทางการจีน จึงงดออกเสียง


ข้อมูล – https://news.un.org/en/story/2022/10/1129492


ข่าวที่เกี่ยวข้อง