คัดลอก URL แล้ว
ศาลรธน.  มีมติเสียงข้างมาก ให้ความเป็นนายกฯ ของ ‘บิ๊กตู่’ ยังไม่สิ้นสุดลง

ศาลรธน. มีมติเสียงข้างมาก ให้ความเป็นนายกฯ ของ ‘บิ๊กตู่’ ยังไม่สิ้นสุดลง

KEY :

วันนี้ (30 ก.ย. 2565) เวลา 15.00 น. ศาลรัฐธรรมนูญ นัดอ่านคำวินิจฉัย วาระการดำรงตำแหน่งนายกฯ ของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ว่าสิ้นสุดลง ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 170 วรรคสองและมาตรา 158 วรรคสี่หรือไม่ หลังจากพิจารณาหลักฐานในคำร้อง ส.ส.พรรคร่วมฝ่ายค้าน เข้าชื่อยื่นต่อ นายชวน หลีกภัย ประธานสภาฯ ครบถ้วนแล้ว

โดยในวันนี้ พลตรีวิระ โรจนวาศ ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรี ในฐานะหัวหน้าฝ่ายกฎหมาย ผู้รับผิดชอบจัดทำคำชี้แจงต่อศาลรัฐธรรมนูญ ในคดีที่นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎรส่งคำร้องของ ส.ส.ฝ่ายค้าน 171 คน เข้าชื่อขอให้วินิจฉัยวาระการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี 8 ปี ของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เดินทางมาศาลรัฐธรรมนูญเพื่อเป็นผู้แทนฟังคำวินิจฉัยในวันนี้

ล่าสุด ศาลรัฐธรรมนูญ มีมติเสียงข้างมาก (6 ต่อ 3) วินิจฉัยว่า ผู้ถูกร้องดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ตามความในมาตรา 264 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 นับแต่วันที่ 6 เมษายน 2560 ถึงวันที่ 24 สิงหาคม 2564 ผู้ถูกร้องดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรียังไม่ครบกำหนดเวลา ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 158 วรรคสี่ ความเป็นรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีผู้ถูกร้องไม่สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 170 วรรคสอง ประกอบมาตรา 158 วรรคสี่

อ่านคำวินิจฉัยฉบับเต็ม : ศาลรัฐธรรมนูญ


ข่าวที่เกี่ยวข้อง