คัดลอก URL แล้ว
กรมชลฯ ปรับลดการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยา ลดผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายน้ำ

กรมชลฯ ปรับลดการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยา ลดผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายน้ำ

KEY :

วันนี้ (3 ก.ย. 65) สถานการณ์น้ำลุ่มน้ำเจ้าพระยา เวลา 06.00 น. ปริมาณน้ำที่สถานี C.2 อ.เมือง จ.นครสวรรค์ มีปริมาณน้ำไหลผ่าน 1,718 ลบ.ม./วินาที ระดับน้ำต่ำกว่าตลิ่ง 3.97 เมตร แนวโน้มทรงตัวลดลงเล็กน้อย มีการระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาในเกณฑ์ 1,769 ลบ.ม./วินาที ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความสมดุลสำหรับการบริหารจัดการน้ำ ในเขื่อนเจ้าพระยา ให้สอดคล้องกับสภาพน้ำฝน-น้ำท่า และการเพาะปลูกข้าวนาปีในพื้นที่ลุ่มต่ำที่อยู่ระหว่างการเก็บเกี่ยวผลผลิต

รวมทั้งลดผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายน้ำ จึงได้ปรับควบคุมระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาให้อยู่ในเกณฑ์ควบคุมสำหรับรองรับน้ำเหนือในช่วงต่อจากนี้ไป พร้อมกับการระบายน้ำผ่านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาปรับลดลงอยู่ระหว่าง 1,650 – 1,750 ลบ.ม./วินาที เริ่มตั้งแต่เวลา 09.00 น. ของวันนี้ (3 ก.ย. 65)

กรมชลประทาน จะบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยา ให้สอดคล้องกับสภาวะฝนที่ตกในพื้นที่ตอนบนและตอนล่างให้มีความสัมพันธ์กัน พร้อมกับเร่งระบายน้ำออกสู่ทะเลให้เร็วที่สุด เพื่อลดผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประชาชน จึงขอให้ประชาชนติดตามและเฝ้าระวังสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด จนกว่าจะสิ้นสุดฤดูฝนประมาณปลายเดือนตุลาคมนี้


WRITER

ข่าวที่เกี่ยวข้อง