คัดลอก URL แล้ว
ลาวดำเนินสารพัดมาตรการหนุน ‘นำเข้าเชื้อเพลิง’ ราบรื่น

ลาวดำเนินสารพัดมาตรการหนุน ‘นำเข้าเชื้อเพลิง’ ราบรื่น

KEY :

กระทรวงการคลังของลาว สั่งการภาคส่วนที่เกี่ยวข้องและจุดตรวจชายแดนอำนวยความสะดวกในการนำเข้าเชื้อเพลิงโดยการยกเลิกขั้นตอนทั้งหมดที่อาจทำให้รถบรรทุกน้ำมันประสบปัญหาหยุดชะงักหรือติดขัด

ประกาศจากกระทรวงฯ ที่เผยแพร่เมื่อวันศุกร์ (17 มิ.ย.) ระบุว่าภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต้องทำงานร่วมกันเพื่อรับรองการนำเข้าเชื้อเพลิงและแจกจ่ายไปยังสถานีบริการเชื้อเพลิงในประเทศอย่างทันท่วงที

ประกาศดังกล่าวเรียกร้องให้สำนักงานสรรพากร สังกัดกระทรวงฯ ดำเนินงานร่วมกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันมิให้ผู้ค้ากักตุนเชื้อเพลิงหรือจำหน่ายเชื้อเพลิงในราคาสูงกว่าที่รัฐบาลอนุญาต พร้อมกำหนดบทลงโทษที่เข้มงวดต่อการกระทำผิดดังกล่าว

กระทรวงฯ ยังเรียกร้องภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกระชับมาตรการต่อต้านการลักลอบนำเข้าเชื้อเพลิงตามแนวชายแดนด้วย

ทั้งนี้ วิกฤตทางเศรษฐกิจของลาวก่อให้เกิดปัญหาขาดแคลนเชื้อเพลิงเรื้อรัง ซึ่งบีบบังคับให้ผู้ขับขี่ยานพาหนะต้องต่อคิวเติมเชื้อเพลิงทุกวัน


ที่มา – Xinhua


WRITER