คัดลอก URL แล้ว
“พาณิชย์” สั่งห้ามส่งออกหมูเป็น 3 เดือน แก้ปัญหาหมูแพง เริ่ม 6 ม.ค.นี้

“พาณิชย์” สั่งห้ามส่งออกหมูเป็น 3 เดือน แก้ปัญหาหมูแพง เริ่ม 6 ม.ค.นี้

ในการประชุมคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ หรือ กกร. วันนี้ มีหารือร่วมกันทั้งกระทรวงพาณิชย์ และกรมปศุสัตว์ เพื่อแก้ปัญหาหมูแพง ที่ประชุมเห็นชอบห้ามส่งออกหมูมีชีวิต 3 เดือน เริ่มตั้งแต่พรุ่งนี้ ไปจนถึงวันที่ 5 เมษายน 2565 เป็นการชั่วคราว และ จะพิจารณาตามสถานการณ์ ว่า ควรต่ออายุหรือไม่ คาดว่า แนวทางนี้จะช่วยให้มีหมูกลับเข้าสู่ระบบประมาณ 1 ล้าน ตัว

ที่ประชุมยังสั่งการให้ผู้เลี้ยง และผู้ค้าส่งหมู ที่มีปริมาณเกิน 500 ตัว และห้องเย็นที่มีการเก็บสต๊อกเกิน 5,000 กิโลกรัมขึ้นไป แจ้งสต๊อกให้กรมการค้าภายในรับทราบด้วย รวมทั้งแจ้งราคาในทุก 7 วัน โดยให้เริ่มตั้งแต่วันที่ 10 มกราคมนี้ เป็นต้นไป


WRITER