คัดลอก URL แล้ว
สวีเดน-เดนมาร์ก ระงับใช้วัคซีนโมเดอร์นา ในกลุ่มหนุ่มสาวและวัยรุ่น

สวีเดน-เดนมาร์ก ระงับใช้วัคซีนโมเดอร์นา ในกลุ่มหนุ่มสาวและวัยรุ่น

สำนักงานสาธารณสุขแห่งสวีเดน ออกคำแนะนำให้ระงับการใช้วัคซีนป้องกันโควิด-19 ของ โมเดอร์นา กับกลุ่มผู้ที่มีอายุไม่เกิน 30 ปี เป็นการชั่วคราว เนื่องจากได้รับหลักฐานถึงความเสี่ยงที่เพิ่มมากขึ้นของวัคซีน สไปค์แวกซ์ ของ โมเดอร์นา เช่น อาการกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ และ เยื่อหุ้มหัวใจอักเสบ โดยกำหนดให้กลุ่มบุคคลเหล่านี้ ไปฉีดวัคซีนของไฟเซอร์แทน

ทั้งนี้ ความเสี่ยงดังกล่าว เชื่อมโยงกับการฉีดวัคซีนโมเดอร์นาในเข็มที่ 2 โดยยังพบในกลุ่มชายหนุ่ม และเด็กวัยรุ่นชายมากกลุ่มอื่นๆ และมักเกิดขึ้น หลังจากฉีดโดสที่ 2 ไปแล้ว หลายสัปดาห์ อย่างไรก็ตาม สาธารณสุขแห่งสวีเดน ยืนยันว่า โอกาสที่จะพบอาการดังกล่าวนั้นยังคงน้อยมาก

รายงานระบุด้วยว่า มีชาวสวีเดนที่มีอายุไม่เกิน 30 ปี ได้ฉีดวัคซีนโมเดอร์นาเข็มแรกไปแล้วประมาณ 81,000 คน แต่ทางการจะไม่ฉีดโมเดอร์นาให้เป็นเข็มที่ 2

ขณะที่ ทางการเดนมาร์ก ซึ่งมีการวัคซีนของไฟเซอร์-ไบออนเทค เป็นวัคซีนหลักในกลุ่มผู้ที่มีอายุระหว่าง 12-17 ปี ได้ตัดสินใจสั่งระงับการใช้วัคซีนโมเดอร์นาในกลุ่มผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี แล้ว หลังจากพบข้อมูลเบื้องต้นว่ามีความเสี่ยงในการเกิดอาการกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบมากยิ่งขึ้นในกลุ่มผู้ที่รับวัคซีนโมเดอร์นา

ทั้งนี้ สำนักงานสาธารณสุขเดนมาร์ก ได้อ้างถึงผลการวิจัยชิ้นหนึ่งที่ยังไม่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่ของนักวิจัยในสแกนดิเนเวียและได้ส่งรายละเอียดไปให้คณะกรรมการขององค์การยาแห่งยุโรป ได้พิจารณาประเมินเพิ่มเติมแล้ว โดยคาดว่าจะมีผลสรุปออกมาภายในเดือนนี้

ปัจจุบันวัคซีนของทั้งไฟเซอร์และโมเดอร์นา ต่างได้รับการอนุมัติจากองค์การยาแห่งยุโรปให้ฉีดในกลุ่มผู้ที่มีอายุ 12 ปีขึ้นไป โดยไฟเซอร์อนุมัติมาตั้งแต่เดือน พ.ค. และ โมเดอร์นา อนุมัติเมื่อเดือน ก.ค. ที่ผ่านมา


WRITER