คัดลอก URL แล้ว
อังกฤษได้อนุมัติให้ใช้วัคซีนโมเดอร์นากับเด็กอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป

อังกฤษได้อนุมัติให้ใช้วัคซีนโมเดอร์นากับเด็กอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป

สำนักงานกำกับดูแลผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ของสหราชอาณาจักร ได้อนุมัติให้ใช้วัคซีนโมเดอร์นากับเด็กอายุ 12 -17 ปี ได้ แต่ก็ขึ้นอยู่กับว่าคณะกรรมการที่ปรึกษาของรัฐบาลด้านวัคซีนจะตัดสินใจฉีดวัคซีนให้กับเด็กกลุ่มนี้เมื่อไหร่

โมเดอร์นาเป็นวัคซีนชนิดที่ 2 ต่อจากไฟเซอร์ ที่อังกฤษอนุญาตให้ใช้กับกลุ่มวัยรุ่นได้ แต่อย่างไรก็ตาม ปัจจุบัน อังกฤษฉีดวัคซีนให้เฉพาะเด็กอายุ 16 ปีขึ้นไป และเด็กอายุ 12-15 ปี ที่มีอาการป่วย เช่น ดาวน์ซินโดรม หรืออยู่กับผู้ปกครองที่มีภูมิคุ้มกันต่ำเท่านั้น


WRITER