คัดลอก URL แล้ว
ภายนอกยิ้มแย้มสดใส แต่ในใจกลับซึมเศร้า 9 สัญญาณเตือนภาวะ Smiling depression

ภายนอกยิ้มแย้มสดใส แต่ในใจกลับซึมเศร้า 9 สัญญาณเตือนภาวะ Smiling depression

คุณกำลังเริ่มรู้สึกแบบนี้อยู่บ้างไหม? ต้องแสดงออกให้คนอื่นเห็นแต่ด้านที่ดีของตัวเองเท่านั้น กลัวว่าคนรอบข้างจะมองว่าตัวเองอ่อนแอหรือเป็นภาระ ข้างนอกสดใสร่าเริงแสงดออกว่ายิ้มแต่ในใจจริงๆ คือเป็นทุกข์อยู่ ถ้าเริ่มมีอาการดังกล่าวอาจจะเข้าข่ายอยู่ในภาวะ Smiling depression

Smiling depression คืออะไร?

Smiling depression คือคนที่ซึมเศร้า แต่จะแสดงออกภายนอกว่าร่าเริง ยิ้มแย้มแจ่มใส ใช้ชีวิตได้ตามปกติ แต่ภายในจิตใจกลับรู้สึกเศร้าโศก หดหู่ ไร้ความสุข สิ้นหวัง คล้ายกับโรคซึมเศร้าทั่วไป แต่สามารถเก็บซ่อนความรู้สึกไว้ได้อย่างแนบเนียน ซึ่งจะพบได้บ่อยในผู้ที่รู้สึกว่าตัวเองต้องแสดงออกให้คนอื่นเห็นแต่ด้านที่ดีของตัวเองเท่านั้น กลัวว่าคนรอบข้างจะมองว่าตัวเองอ่อนแอหรือเป็นภาระ

สาเหตุของภาวะ Smiling depression

9 สัญญาณภาวะ Smiling depression

  1. ยิ้ม แต่สายตาดูไม่สดใส
  2. ดำเนินชีวิตได้ปกติแต่ข้างในรู้สึกเศร้า
  3. เป็นที่ปรึกษาได้ทุกเรื่อง ทุกคนคอยเข้าหาแต่ไม่ค่อยพูดเรื่องของตัวเอง
  4. ไม่อยากให้ตัวเองเป็นภาระ
  5. ไม่อยากรู้สึกว่าตัวเองไม่สมบูรณ์แบบ หรือรู้สึกอ่อนแอ
  6. คาดหวังให้คนอื่นมีความสุขส่วนตัวเองเก็บความรู้สึกไว้
  7. นอนไม่หลับ หรือนอนมากเกินไป
  8. รู้สึกตัวเองไร้ค่า สิ้นหวัง รู้สึกผิด หรือแม้กระทั่งมีความคิดไม่อยากมีชีวิตอยู่
  9. ไม่อยากทำอะไร อ่อนเพลีย หรือรู้สึกไม่สนใจ เพลินเพลิดกับกิจกรรมที่เคยชอบทำ

แนวทางการรักษาภาวะ Smiling depression

ประกอบไปด้วยการใช้ยาต้านซึมเศร้าและการบำบัดทางจิต

การใช้ยาต้านเศร้า จะออกฤทธิ์ยับยั้งการดูดซึมกลับของสารสื่อประสาทบางชนิดในสมอง เช่น สารเซโรโทนิน และสารนอร์เอพิเนฟริน ยาต้านซึมเศร้ามักใช้ร่วมกับการให้คำปรึกษาและบำบัดทางจิต ระยะเวลาในการรักษาอาจแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล ขึ้นอยู่กับความรุนแรงของอาการ

การบำบัดอาการทางจิตเป็นวิธีการรักษาที่มีประสิทธิภาพ โดยนักจิตวิทยาหรือจิตแพทย์จะเป็นผู้ช่วยให้ผู้ป่วยเข้าใจสาเหตุของอาการซึมเศร้า และเรียนรู้วิธีรับมือกับความรู้สึกของตัวเอง เช่น การบำบัดแบบจิตวิเคราะห์ (Psychoanalysis) ช่วยผู้ป่วยสำรวจความคิดและความรู้สึกที่ซ่อนเร้น, การบำบัดแบบพฤติกรรมทางปัญญา (Cognitive Behavioral Therapy, CBT) ช่วยผู้ป่วยเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรมที่ส่งผลต่ออารมณ์และการบำบัดกลุ่ม (Group therapy) ช่วยให้ผู้ป่วยเรียนรู้จากประสบการณ์ของผู้อื่น และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้าง

การดูแลตัวเองเมื่อเป็น Smiling Depression

ขอบคุณข้อมูลจาก : แพทย์หญิงณัฏฐพัชร์ ลำเลียงพล จิตแพทย์โรงพยาบาล BMHH- Bangkok Mental Health Hospital


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง