คัดลอก URL แล้ว
ภาวะร้องกลั้น เด็กร้องกลั้นจนตัวเขียว เกิดจากอะไร รักษายังไงได้บ้าง

ภาวะร้องกลั้น เด็กร้องกลั้นจนตัวเขียว เกิดจากอะไร รักษายังไงได้บ้าง

เกร็ดความรู้สำหรับคุณพ่อคุณแม่ ภาวะร้องกลั้น หรือ ร้องกลั้น อาการที่เด็กเล็กร้องจนหน้าเขียว สาเหตุเป็นเพราะอะไร จะมีวิธรรักษาอย่างไรได้บ้าง ไปอัปเดตกันไว้เพื่อจะได้เตรียมตัวได้ถูกเมื่ออยู่ในสถานการณ์ดังกล่าว

สาเหตุ อาการร้องกลั้น

อาการร้องกลั้น หรือภาวะกลั้นหายใจในเด็ก ( Breath holding spells) มีทั้งชนิดแบบเขียวและแบบซีด เกิดจากที่เด็กมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของอัตราการหายใจ เป็นปฏิกิริยาของร่างกายที่ตอบสนองกับความโกรธ เจ็บปวด หรือความกลัว ส่วนใหญ่เด็กมักกลั้นได้นานถึง 1 นาที แต่ไม่เกิน 10-20 วินาที พบได้ในเด็กเล็ก ตั้งแต่ช่วงอายุ 6 เดือนถึง 5 ปี และพบบ่อยในเด็กอายุ 1 ถึง 3 ปี ทั้งนี้ปัจจัยที่ทำให้เด็กเกิดอาการร้องกลั้นเพราะ มีความรู้สึกโกรธ ถูกขัดใจ มีอาการโมโหมากๆ หรืออาจจะเป็นเพราะเจ็บปวด ความกลัว ความเครียด จึงส่งผลให้เด็กมีภาวะดังกล่าว

การร้องกลั้นมี 2 ประเภท ได้แก่ การร้องกลั้นชนิดเขียว และ

การร้องกลั้นชนิดเขียว: มักมีปัจจัยมากระตุ้นจากความโกรธ หงุดหงิด ร้องไห้รุนแรงช่วงสั้นๆ ไม่เกิน 30 วินาที และหยุดกลั้นหายใจในช่วงสิ้นสุดการหายใจออก นำไปสู่ภาวะเขียวเพราะขาดออกซิเจน ส่วนใหญ่กลับมาปกติใน 1 นาที สาเหตุอาจมาจากระบบประสาทอัตโนมัติยังเติบโตไม่เต็มที่ ทำให้ผิดปกติในการควบคุมระบบประสาทส่วนกลาง

การร้องกลั้นชนิดซีด: สัมพันธ์กับภาวะซีดหรือขาดธาตุเหล็ก ปัจจัยกระตุ้นจากความกลัว ตกใจ หรือเจ็บปวดจากอุบัติเหตุเล็กน้อย อาการจะเริ่มด้วยการร้องสั้นๆ บางรายอาจไม่ร้องเลย อาการนิ่ง ตัวอ่อน หน้าซีด หมดสติ อาจรุนแรงหรือมีการกระตุก ปัสสาวะอุจจาระราด หัวใจเต้นช้าลงหรือหยุดเต้น บางรายที่ไม่รุนแรงจะกลับมาปกติภายใน 1 นาที

วิธีปฐมพยาบาลเบื้องต้น

แนวทางการรักษา

ที่มา : พญ. ฐิตาภรณ์ วรรณประเสริฐ เเพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางผิวหนังเด็ก โรงพยาบาลผิวหนังอโศก, สุธีรา เอื้อไพโรจน์กิจ, รศ.พญ.จิรนันท์ วีรกุล ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง