คัดลอก URL แล้ว
สาเหตุ ความดันโลหิตสูง หน้ามืดวูบบ่อยระวัง! เช็คสัญญาณเตือนกันไว้ให้ดี

สาเหตุ ความดันโลหิตสูง หน้ามืดวูบบ่อยระวัง! เช็คสัญญาณเตือนกันไว้ให้ดี

ความดันโลหิตสูง (HYPERTENSION) ทำให้เกิดความเสียหาย และการเสื่อมสภาพของหลอดเลือดแดง นำไปสู่สภาวะการแข็งตัวของหลอดเลือด การอุดตันของหลอดเลือด หรือหลอดเลือดแตกได้ และยังเป็นปัจจัยเสี่ยงทำให้เกิดโรคแทรกซ้อนอื่นๆ ตามมา เช่น โรคหัวใจวาย โรคอัมพาต โรคสมองเสื่อม หรือโรคไตวายเรื้อรัง ไปทำความรู้จักพร้อมวิธีสังเกตอาการเบื้องต้น ความดันโลหิตสูง กันไว้ จะได้รู้เท่าทัน!

สาเหตุโรค ความดันโลหิตสูง ส่วนใหญ่เป็นชนิดไม่ทราบสาเหตุ

ข้อมูลจาก รพ. นนทเวช เผยว่า มากกว่า 90 % เป็นความดันโลหิตสูงชนิดไม่ทราบสาเหตุ (Essential Hypertension) พบได้บ่อยในรายที่มีประวัติครอบครัวเป็นความดันโลหิตสูง อายุมาก ส่วนใหญ่กลุ่มที่ทราบสาเหตุพบได้น้อย ซึ่งเกิดในผู้ป่วยที่มีโรคอยู่แล้ว เช่น โรคไต หลอดเลือดที่ไตตีบบครรภ์เป็นพิษ เนื้องอกบางชนิด โรคทางต่อมหมวกไตยาบางอย่าง เป็นต้น

เช็คสัญญาณอาการเตือน โรคความดันโลหิตสูง ที่พบได้บ่อย

ค่าความดันโลหิตสูง ดูอย่างไร?

การวัดความดันโลหิตสูง มี 2 ค่า คือ ค่าความดันตัวบนและค่าความดันตัวล่าง โดยตัวเลขทั้งสองค่าจะรายงานเป็นมิลลิเมตรปรอท (mm/Hg) โดยระดับความดันทั้ง 2 ค่า ยิ่งสูงมากก็ยิ่งจะมีโอกาสเกิดโรคแทรกซ้อนต่างๆ ได้มากขึ้นตามลำดับ

ค่าความดันโลหิตที่ควรระวัง (ค่าตัวบนและตัวล่าง)

สูงเล็กน้อย
140 – 159 (mm/Hg)
90 – 99 (mm/Hg)

สูงปานกลาง
160 – 179 (mm/Hg)
100 – 109 (mm/Hg)

สูงมาก
มากกว่า 180 (mm/Hg)
มากกว่า 110 (mm/Hg)

ยิ่งอายุมากขึ้นยิ่งเสี่ยงโรค ความดันโลหิตสูง ค่าความดันเลือดที่ถือว่าผิดปกติสำหรับผู้ใหญ่ คือ ค่าความดันตัวบนมากกว่า 140 มิลลิเมตรปรอท และ ค่าความดันตัวล่างมากกว่า 90 มิลลิเมตร

วิธีดูแลสุขภาพให้ห่างไกลโรคความดันโลหิตสูง


WRITER

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง