คัดลอก URL แล้ว
7 สัญญาณ บ่งบอกว่าคุณเป็น โรคหลงตัวเอง

7 สัญญาณ บ่งบอกว่าคุณเป็น โรคหลงตัวเอง

ลองเช็คกันดูว่า คุณหรือเพื่อนของคุณ มีลักษณะนิสัยพฤติกรรมที่บ่งบอกว่ากำลังเป็นคนประเภทที่ หลงตัวเอง อยู่บ้าง? ทั้งนี้ โรคหลงตัวเอง (Narcissistic Personality Disorder) อาจส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวัน ทำให้อยู่ร่วมกับคนอื่นๆ ในสังคมได้ยาก เพราะคนที่มีเป็นโรคนี้ส่วนใหญ่จะเป็นอาการทางจิตที่สนใจแต่ตัวเอง คิดว่าตัวเองเป็นใหญ่ จึงไม่ค่อยยอมรับฟังในเหตุผลคำพูดของคนอื่น ไม่เห็นอกเห็นใจผู้อื่น และชอบเรียกร้องความสนใจมากเกินไป และอาจนำไปสู่ภาวะแทรกซ้อนได้

สิ่งที่คนหลงตัวเองชอบทำ ลองเช็คคุณเป็นมั้ย?

โรคหลงตัวเอง สาเหตุนั้นค่อนข้างซับซ้อน ยังไม่ปรากฎสาเหตุที่แน่ชัด แต่อาจมีปัจจัยที่ส่งผลทำให้เกิดโรคนี้ เช่น พันธุกรรม สภาพแวดล้อม และการเลี้ยงดู ทั้งนี้ ผู้ชายมักป่วยเป็นโรคหลงตัวเองมากกว่าผู้หญิง และจะเริ่มเป็นเมื่อเข้าช่วงวัยรุ่นหรือผู้ใหญ่ตอนต้น

1.ยึดติดกับตัวเองมากเกินไป

คุณมักจะรู้สึกว่าโลกหมุนรอบตัวคุณ หวังให้ทุกๆ คน เห็นว่าคุณพิเศษหรือเหนือกว่าใครๆ ในทุกๆ ด้าน

2.รักในอุดมคติของตัวเองมากไป

คุณมโนภาพ นึกคิดถึงความสำเร็จ อำนาจ ความร่ำรวย ความงาม และรักในอุดมคติของตัวเองมากๆ จนมากเกินไป

3.ขาดความเห็นใจผู้อื่น

เพื่อให้ได้มาซึ่งเป้าหมายที่คุณหวัง คุณจึงสามารถที่จะแสวงหาประโยชน์จากผู้อื่น เพื่อให้ตนเองบรรลุเป้าหมายที่ต้องการ และทำให้คุณขาดความรู้สึกเห็นอกเห็นใจนึกถึงผู้อื่น

4.มีความคิดอิจฉา

คุณมักจะคิดว่าคนรอบข้างอิจฉาคุณ หรือในอีกด้านคุณก็มักจะคิดอิจฉาริษยาผู้อื่นด้วยเช่นกัน

5.เย่อหยิ่ง

คนที่อยู่ในภาวะโรคหลงตัวเอง มักจะมีอาการ หยิ่ง จองหอง อวดดี ถือตัว

6.คิดว่ามีอภิสิทธิ์ที่พิเศษและเหนือกว่าใครๆ

คุณมักจะเชื่อว่าตัวเองเป็นคนพิเศษ จึงสมควรที่จะได้รับอภิสิทธิ์ต่าง ๆ และคิดว่าคนที่ระดับเดียวกันกับคุณเท่านั้นถึงจะเข้าใจกัน

7.ต้องการเป็นที่สนใจ

คุณต้องการให้เป็นที่สนใจ ให้คนอื่นๆ สนใจในตัวคุณ ยอมรับและชื่นชมในตัวคุณ

โรคหลงตัวเอง อาจนำไปสู่ภาวะแทรกซ้อน

ภาวะแทรกซ้อนจากโรคหลงตัวเอง ไม่ได้ส่งผลทางสุขภาพกาย แต่จะส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตประจำวัน อาจทำให้มีปัญหาความสัมพันธ์กับคนอื่นๆ ในสังคม การทำงาน การเรียน ภาวะซึมเศร้า ใช้สารเสพติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และอาจจะเสี่ยงถึงขึ้นมีพฤติกรรมฆ่าตัวตาย หากมีอาการเข้าข่ายควรรีบไปพบแพทย์เพื่อปรึกษาแนะนำแนวทางการรักษาที่ถูกต้อง

ข้อมูล: pobpad // ภาพปก : freepik


WRITER

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง