คัดลอก URL แล้ว
7 สัญญาณ บ่งบอกว่าคุณเป็น โรคหลงตัวเอง ผู้ชายมีแนวโน้มหลงตัวเองมากกว่าผู้หญิง

7 สัญญาณ บ่งบอกว่าคุณเป็น โรคหลงตัวเอง ผู้ชายมีแนวโน้มหลงตัวเองมากกว่าผู้หญิง

ลองเช็คกันดูว่า คุณหรือเพื่อนของคุณ มีลักษณะนิสัยพฤติกรรมที่บ่งบอกว่ากำลังเป็นคนประเภทที่ หลงตัวเอง อยู่บ้าง? ทั้งนี้ โรคหลงตัวเอง (Narcissistic Personality Disorder) อาจส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวัน ทำให้อยู่ร่วมกับคนอื่นๆ ในสังคมได้ยาก เพราะคนที่มีเป็นโรคนี้ส่วนใหญ่จะเป็นอาการทางจิตที่สนใจแต่ตัวเอง คิดว่าตัวเองเป็นใหญ่ จึงไม่ค่อยยอมรับฟังในเหตุผลคำพูดของคนอื่น ไม่เห็นอกเห็นใจผู้อื่น และชอบเรียกร้องความสนใจมากเกินไป และอาจนำไปสู่ภาวะแทรกซ้อนได้

สิ่งที่คนหลงตัวเองชอบทำ ลองเช็คคุณเป็นมั้ย?

โรคหลงตัวเอง สาเหตุนั้นค่อนข้างซับซ้อน ยังไม่ปรากฎสาเหตุที่แน่ชัด แต่อาจมีปัจจัยที่ส่งผลทำให้เกิดโรคนี้ เช่น พันธุกรรม สภาพแวดล้อม และการเลี้ยงดู ทั้งนี้ ผู้ชายมักป่วยเป็นโรคหลงตัวเองมากกว่าผู้หญิง และจะเริ่มเป็นเมื่อเข้าช่วงวัยรุ่นหรือผู้ใหญ่ตอนต้น

1.ยึดติดกับตัวเองมากเกินไป

คุณมักจะรู้สึกว่าโลกหมุนรอบตัวคุณ หวังให้ทุกๆ คน เห็นว่าคุณพิเศษหรือเหนือกว่าใครๆ ในทุกๆ ด้าน

2.รักในอุดมคติของตัวเองมากไป

คุณมโนภาพ นึกคิดถึงความสำเร็จ อำนาจ ความร่ำรวย ความงาม และรักในอุดมคติของตัวเองมากๆ จนมากเกินไป

3.ขาดความเห็นใจผู้อื่น

เพื่อให้ได้มาซึ่งเป้าหมายที่คุณหวัง คุณจึงสามารถที่จะแสวงหาประโยชน์จากผู้อื่น เพื่อให้ตนเองบรรลุเป้าหมายที่ต้องการ และทำให้คุณขาดความรู้สึกเห็นอกเห็นใจนึกถึงผู้อื่น

4.มีความคิดอิจฉา

คุณมักจะคิดว่าคนรอบข้างอิจฉาคุณ หรือในอีกด้านคุณก็มักจะคิดอิจฉาริษยาผู้อื่นด้วยเช่นกัน

5.เย่อหยิ่ง

คนที่อยู่ในภาวะโรคหลงตัวเอง มักจะมีอาการ หยิ่ง จองหอง อวดดี ถือตัว

6.คิดว่ามีอภิสิทธิ์ที่พิเศษและเหนือกว่าใครๆ

คุณมักจะเชื่อว่าตัวเองเป็นคนพิเศษ จึงสมควรที่จะได้รับอภิสิทธิ์ต่าง ๆ และคิดว่าคนที่ระดับเดียวกันกับคุณเท่านั้นถึงจะเข้าใจกัน

7.ต้องการเป็นที่สนใจ

คุณต้องการให้เป็นที่สนใจ ให้คนอื่นๆ สนใจในตัวคุณ ยอมรับและชื่นชมในตัวคุณ

โรคหลงตัวเอง อาจนำไปสู่ภาวะแทรกซ้อน

ภาวะแทรกซ้อนจากโรคหลงตัวเอง ไม่ได้ส่งผลทางสุขภาพกาย แต่จะส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตประจำวัน อาจทำให้มีปัญหาความสัมพันธ์กับคนอื่นๆ ในสังคม การทำงาน การเรียน ภาวะซึมเศร้า ใช้สารเสพติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และอาจจะเสี่ยงถึงขึ้นมีพฤติกรรมฆ่าตัวตาย หากมีอาการเข้าข่ายควรรีบไปพบแพทย์เพื่อปรึกษาแนะนำแนวทางการรักษาที่ถูกต้อง

ผู้ชายมีแนวโน้มหลงตัวเองมากกว่าผู้หญิง

ผลการศึกษาวิจัยในสหรัฐฯ พบว่าผู้ชายมีแนวโน้มหลงตัวเองมากกว่าผู้หญิง โดยใช้เวลาวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมที่รวบรวมมากว่า 3 ทศวรรษ ในประชากรจำนวน 4.75 แสนคนและหลากหลายวัย พบว่า

เพศชายมีแนวโน้มที่จะหลงตัวเองมากกว่าผู้หญิง และในความหลงตัวเองนี้ยังทำให้เพศชายมีแววจะหาประโยชน์ใส่ตัวมากกว่าผู้หญิงด้วยเช่นกัน

ศาสตราจารย์ เอมิลี กรีจาลวา ด้านการบริหารจัดการองค์กรและทรัพยกรมนุษย์แห่งมหาวิทยาลัยบัฟฟาโล ผู้นำในการทำการศึกษาครั้งนี้ กล่าวว่า อาการหลงตัวเองมีความเกี่ยวข้องกับข้อบกพร่องอื่นๆ ที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล โดยจะทำให้คนผู้นั้นบกพร่องในเรื่องของการรักษาความสัมพันธ์กับบุคคลอื่นในระยะยาว พฤติกรรมที่ไร้จรรยาบรรณและความก้าวร้าวต่างๆ

แต่อีกด้าน การหลงตัวเองในระดับที่พอเหมาะ ก็ช่วยเสริมสร้างให้บุคลคนนั้นมีความเชื่อมั่นในตนเอง สภาพอารมณ์มั่นคง และมีแนวโน้มที่จะก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำ

นอกจากนี้ ทีมผู้วิจัยยังตรวจสอบเก็บข้อมูลจากบทความทางวารสารกว่า 335 ฉบับ วิทยานิพนพ์และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับความแตกต่างทางเพศกับพฤติกรรมหลงตัวเองใน 3 มุมมอง คือ ความเป็นผู้นำกับอำนาจ การหลงผิดกับการขี้อวด และการแสดงสิทธิหรือฐานันดรศักดิ์ ดังนั้นผู้ชายมีแนวโน้มจะแสวงหาสิทธิหรือฐานันดรศักดิ์ให้กับตนเอง ทำให้มีผลต่อการเอารัดเอาเปรียบผู้อื่น หรือฉกฉวยประโยชน์ใส่ตัวมากกว่าผู้หญิง อีกทั้งยังรู้สึกว่าการเป็นผู้ชายทำให้ตนมีสิทธิพิเศษมากกว่าในระดับหนึ่งด้วย

ข้อมูล: pobpad, posttoday// ภาพปก : freepik


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง