Tag: ราคาข้าว

ชาวนา จ.พิจิตร จำใจเก็บเกี่ยวข้าวหอมมะลิแม้ราคาตกต่ำ
ชาวนา จ.พิจิตร จำใจเก็บเกี่ยวข้าวหอมมะลิแม้ราคาตกต่ำ
เร่งหาแนวทางแก้ปัญหาราคาข้าวตกต่ำ
เร่งหาแนวทางแก้ปัญหาราคาข้าวตกต่ำ
ชาวนาเหนือเรียกร้องรัฐบาลแก้ปัญหาราคาข้าว
ชาวนาเหนือเรียกร้องรัฐบาลแก้ปัญหาราคาข้าว
เกษตรหวั่นข้าวหอมมะลิราคาตก
เกษตรหวั่นข้าวหอมมะลิราคาตก
“พาณิชย์” เร่งระบายข้าวในสต็อกหวังดึงราคาข้าวเพิ่ม
“พาณิชย์” เร่งระบายข้าวในสต็อกหวังดึงราคาข้าวเพิ่ม
โครงการ “เครือข่ายส่งเสริมอุตสาหกรรม ช่วยชาวนาซื้อข้าว”
โครงการ “เครือข่ายส่งเสริมอุตสาหกรรม ช่วยชาวนาซื้อข้าว”
รัฐ-เอกชน บูรณาการช่วยเหลือชาวนา
รัฐ-เอกชน บูรณาการช่วยเหลือชาวนา
ชาวนาขอบคุณนายกฯแก้ปัญหาราคาข้าว
ชาวนาขอบคุณนายกฯแก้ปัญหาราคาข้าว
นบข.อัดงบ 18,000 ล้านบาท ช่วยเหลือชาวนา
นบข.อัดงบ 18,000 ล้านบาท ช่วยเหลือชาวนา
มติ นบข.ออกสินเชื่อชะลอขายข้าวเปลือกเจ้า
มติ นบข.ออกสินเชื่อชะลอขายข้าวเปลือกเจ้า
ช่วยเหลือชาวนาแก้ปัญหาราคาข้าวตกต่ำ
ช่วยเหลือชาวนาแก้ปัญหาราคาข้าวตกต่ำ
เข้าใจวิถีชีวิตชาวนาหากต้องสีข้าวขายเอง
เข้าใจวิถีชีวิตชาวนาหากต้องสีข้าวขายเอง
นายก ส.โรงสีข้าวไทย ประกาศยุติบทบาท
นายก ส.โรงสีข้าวไทย ประกาศยุติบทบาท
ชาวนาเดินหน้าเกี่ยวข้าวตามนโยบายรัฐบาล
ชาวนาเดินหน้าเกี่ยวข้าวตามนโยบายรัฐบาล
เอกชน-ดาราช่วยชาวนาขายข้าว
เอกชน-ดาราช่วยชาวนาขายข้าว
สมาคมข้าวถุง ระบุ ยังไม่ขึ้นราคาข้าวถุง
สมาคมข้าวถุง ระบุ ยังไม่ขึ้นราคาข้าวถุง
หลายจังหวัดเร่งหามาตรการช่วยเหลือชาวนา
หลายจังหวัดเร่งหามาตรการช่วยเหลือชาวนา
ชาวนาเมืองช้างแห่ซื้อเครื่องสีข้าว
ชาวนาเมืองช้างแห่ซื้อเครื่องสีข้าว