คัดลอก URL แล้ว
กู้เพิ่ม 1.5 แสนล้าน จ่ายประกันราคาข้าว พร้อมโอน ธ.ค.นี้

กู้เพิ่ม 1.5 แสนล้าน จ่ายประกันราคาข้าว พร้อมโอน ธ.ค.นี้

สำหรับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่รอเงินส่วนต่างราคาข้าว นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระการคลัง เปิดเผยว่า การประชุมคณะกรรมนโยบายการเงิน การคลังของรัฐ ที่มีนายกรัฐมนตรีประธาน

ล่าสุดได้อนุมัติขยายเพดานการกู้หนี้ ผ่านสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ และหน่วยงานอื่น เพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล ตาม พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ.2561 มาตรา 28 แล้ว โดยให้ปรับเพิ่มภาระหนี้ส่วนนี้เป็น 35% จาก 30% ของงบประมาณรายจ่าย

ในสัปดาห์หน้าจะเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาอนุมัติ และคาดว่าภายในต้นเดือนธันวาคมนี้ จะเริ่มจ่ายเงิน ส่วนต่างที่ค้างในโครงการประกันรายได้เกษตรกรได้ทั้งหมด

ทั้งนี้จากการปรับเพดานกู้ดังกล่าวอีก 5% จะมีเงินเพิ่มมาประมาณ 155,000 ล้านบาท รวมเป็น 160,336 ล้านบาทจากกรอบเดิมเหลือ 5,336 ล้านบาท ยืนยันว่า เพียงพอจ่าย ทั้งประกันรายได้ข้าว และยางพารา


WRITER