Tag: ยูเนสโก

ยูเนสโก ขึ้นทะเบียนนวดไทยเป็นมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้
ยูเนสโก ขึ้นทะเบียนนวดไทยเป็นมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้
พบหลักฐานโยงฆาตกรรมบิลลี่ 03-09-62
พบหลักฐานโยงฆาตกรรมบิลลี่ 03-09-62
ยูเนสโกไม่ขึ้นทะเบียนแก่งกระจานเป็นมรดกโลก
ยูเนสโกไม่ขึ้นทะเบียนแก่งกระจานเป็นมรดกโลก
ยูเนสโกขึ้นทะเบียน “เมืองบาบิโลน” เป็นมรดกโลก
ยูเนสโกขึ้นทะเบียน "เมืองบาบิโลน" เป็นมรดกโลก
โรงงานผลิตลูกปัดแก้วแห่งสุดท้ายในเช็ก
โรงงานผลิตลูกปัดแก้วแห่งสุดท้ายในเช็ก
ความภูมิใจยูเนสโกประกาศรับรอง “โขนไทย” มรดกทางวัฒนธรรมฯ
ความภูมิใจยูเนสโกประกาศรับรอง “โขนไทย” มรดกทางวัฒนธรรมฯ
มรดกไทยสู่มรดกโลก 03-12-61
มรดกไทยสู่มรดกโลก 03-12-61
ยูเนสโกขึ้นทะเบียน “โขน” เป็นมรดกทางวัฒนธรรมฯ
ยูเนสโกขึ้นทะเบียน “โขน” เป็นมรดกทางวัฒนธรรมฯ
“ยูเนสโก” ประกาศมรดกโลกแห่งใหม่
“ยูเนสโก” ประกาศมรดกโลกแห่งใหม่
อดีตรมว.วัฒนธรรมฝรั่งเศสเป็นผอ.ยูเนสโกคนใหม่
อดีตรมว.วัฒนธรรมฝรั่งเศสเป็นผอ.ยูเนสโกคนใหม่
สหรัฐฯ บอกลา “ยูเนสโก” แถมค้างหนี้ 1.8 หมื่นล้านบาท
สหรัฐฯ บอกลา "ยูเนสโก" แถมค้างหนี้ 1.8 หมื่นล้านบาท
กาตาร์คะแนนนำในการเลือกตั้ง ผอ.ยูเนสโก
กาตาร์คะแนนนำในการเลือกตั้ง ผอ.ยูเนสโก
ยูเนสโกขึ้นทะเบียนแหล่งมรดกโลกในกัมพูชา-ญี่ปุ่น
ยูเนสโกขึ้นทะเบียนแหล่งมรดกโลกในกัมพูชา-ญี่ปุ่น
“รุมบ้า” มรดกโลกของคิวบา
“รุมบ้า” มรดกโลกของคิวบา
โปรตุเกสผลักดันงานเครื่องปั้นดินเผาโบราณเป็นมรดกโลก
โปรตุเกสผลักดันงานเครื่องปั้นดินเผาโบราณเป็นมรดกโลก
UNESCO ขึ้นบัญชีมรดกโลกทางวัฒนธรรม
UNESCO ขึ้นบัญชีมรดกโลกทางวัฒนธรรม
โครงการ ลอรีอัล ประเทศไทย “เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์”
โครงการ ลอรีอัล ประเทศไทย “เพื่อสตรีในงานวิทยาศาสตร์”
วอนคนไทยหยุดขยายขัดแย้งขึ้นทะเบียนโขน
วอนคนไทยหยุดขยายขัดแย้งขึ้นทะเบียนโขน