Tag: ภาคเหนือ

หมอกควันภาคเหนือยังวิกฤต
หมอกควันภาคเหนือยังวิกฤต
สถานการณ์ฝุ่นควันภาคเหนือเริ่มดีขึ้น
สถานการณ์ฝุ่นควันภาคเหนือเริ่มดีขึ้น
ชาวบ้านร้องแก้ปัญหาฝุ่นควันพื้นที่ภาคเหนือ
ชาวบ้านร้องแก้ปัญหาฝุ่นควันพื้นที่ภาคเหนือ
ฝุ่นควันภาคเหนือยังวิกฤตต่อเนื่อง
ฝุ่นควันภาคเหนือยังวิกฤตต่อเนื่อง
ฝุ่นควันภาคเหนือยังวิกฤต
ฝุ่นควันภาคเหนือยังวิกฤต
เชียงใหม่ติดอันดับ 1 อากาศแย่สุดในโลก
เชียงใหม่ติดอันดับ 1 อากาศแย่สุดในโลก
ปัญหาฝุ่นควันภาคเหนือยังน่าเป็นห่วง
ปัญหาฝุ่นควันภาคเหนือยังน่าเป็นห่วง
อุตุฯ เตือนสภาพอากาศแปรปรวน 16-19 ก.พ.
อุตุฯ เตือนสภาพอากาศแปรปรวน 16-19 ก.พ.
ค่าฝุ่น PM 2.5 ภาคเหนืออยู่ในระดับสีแดง
ค่าฝุ่น PM 2.5 ภาคเหนืออยู่ในระดับสีแดง
ภาคเหนือค่าฝุ่นเกินค่ามาตรฐาน
ภาคเหนือค่าฝุ่นเกินค่ามาตรฐาน
เหนือ-อีสาน ค่าฝุ่น PM2.5 สูง
เหนือ-อีสาน ค่าฝุ่น PM2.5 สูง
ภัยแล้งอีสาน-เหนือ ขยายวงกว้าง
ภัยแล้งอีสาน-เหนือ ขยายวงกว้าง
ภาคเหนือวางแผนรับมือภัยแล้ง
ภาคเหนือวางแผนรับมือภัยแล้ง
ภาคเหนือเร่งออกมาตรการควบคุมการเผา-ลดฝุ่น
ภาคเหนือเร่งออกมาตรการควบคุมการเผา-ลดฝุ่น
ภัยแล้งภาคเหนือ-อีสาน ยังวิกฤต
ภัยแล้งภาคเหนือ-อีสาน ยังวิกฤต
เร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัย 6 จังหวัดภาคเหนือ
เร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัย 6 จังหวัดภาคเหนือ
อุตุฯเตือนเหนือระวังลูกเห็บ-อีสานอุณหภูมิลด 1-3 องศาฯ
อุตุฯเตือนเหนือระวังลูกเห็บ-อีสานอุณหภูมิลด 1-3 องศาฯ
พายุลูกเห็บพัดถล่มภาคเหนือ
พายุลูกเห็บพัดถล่มภาคเหนือ