Tag: ฝุ่นละออง

กทม.กำชับทุกเขตเร่งลดฝุ่นละออง
กทม.กำชับทุกเขตเร่งลดฝุ่นละออง
กทม.ติดโผอากาศแย่ของโลก
กทม.ติดโผอากาศแย่ของโลก
ฝุ่น PM 2.5 กทม.-ปริมณฑล เกินมาตรฐาน 7 พื้นที่
ฝุ่น PM 2.5 กทม.-ปริมณฑล เกินมาตรฐาน 7 พื้นที่
นำร่องใช้ยูโร 5 ผสมไบโอดีเซล บี 10 แก้ปัญหาฝุ่น
นำร่องใช้ยูโร 5 ผสมไบโอดีเซล บี 10 แก้ปัญหาฝุ่น
เฝ้าระวังสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก
เฝ้าระวังสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก
ฝุ่น PM2.5 เกินมาตรฐาน 12 พื้นที่ทั่ว กทม.-ปริมณฑล
ฝุ่น PM2.5 เกินมาตรฐาน 12 พื้นที่ทั่ว กทม.-ปริมณฑล
ควันพิษปกคลุมไปทั่วเมืองหลวงของเม็กซิโก
ควันพิษปกคลุมไปทั่วเมืองหลวงของเม็กซิโก
นายกฯ กำชับดูแลสุขภาพประชาชนภาคเหนือ
นายกฯ กำชับดูแลสุขภาพประชาชนภาคเหนือ
รบ.เผยคุณภาพอากาศภาคเหนือดีขึ้น
รบ.เผยคุณภาพอากาศภาคเหนือดีขึ้น
ภาคเหนือยังเผชิญวิกฤตฝุ่นควัน
ภาคเหนือยังเผชิญวิกฤตฝุ่นควัน
นายกฯ เตรียมบินขึ้นเชียงใหม่ แก้ปัญหาฝุ่นพิษภาคเหนือ
นายกฯ เตรียมบินขึ้นเชียงใหม่ แก้ปัญหาฝุ่นพิษภาคเหนือ
นายกฯ ห่วงภาคเหนือ สั่งยกระดับแก้ปัญหาฝุ่นละออง
​ฝนตกไม่ช่วย! เชียงใหม่ค่าฝุ่นพิษยังพุ่งสูง
​ฝนตกไม่ช่วย! เชียงใหม่ค่าฝุ่นพิษยังพุ่งสูง
สธ.สั่งเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงภาคเหนือ
สธ.สั่งเฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงภาคเหนือ
นายกฯ กำชับแก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5 ภาคเหนือ
นายกฯ กำชับแก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5 ภาคเหนือ
เร่งแก้ปัญหาหมอกควัน จ.เชียงใหม่
เร่งแก้ปัญหาหมอกควัน จ.เชียงใหม่
จ.เชียงราย ค่าฝุ่น PM2.5 ทะลุ 200
จ.เชียงราย ค่าฝุ่น PM2.5 ทะลุ 200
จ.เลย พบ ค่าฝุ่น PM 2.5 กลับมาพุ่งสูงขึ้น
จ.เลย พบ ค่าฝุ่น PM 2.5 กลับมาพุ่งสูงขึ้น