Tag: ผู้สูงวัย

โรงแรมสเปนให้ที่พักพิงผู้สูงวัยในช่วงโควิด-19
โรงแรมสเปนให้ที่พักพิงผู้สูงวัยในช่วงโควิด-19
“ศิริราชเพื่อผู้สูงวัย”
“ศิริราชเพื่อผู้สูงวัย”
“บ้านพักวัยเกษียณ” ตอบโจทย์สังคมสูงอายุ
“บ้านพักวัยเกษียณ” ตอบโจทย์สังคมสูงอายุ
“สวางคนิเวศ” ทางเลือกใหม่ที่พักอาศัยสำหรับผู้สูงวัย
“สวางคนิเวศ” ทางเลือกใหม่ที่พักอาศัยสำหรับผู้สูงวัย
Startup Showcase ตอน Adely Buddy แพลตฟอร์มการท่องเที่ยวสำหรับผู้สูงวัย
Startup Showcase ตอน Adely Buddy แพลตฟอร์มการท่องเที่ยวสำหรับผู้สูงวัย
กางเกงหุ่นยนต์ช่วยเสริมกำลังผู้สูงวัย
กางเกงหุ่นยนต์ช่วยเสริมกำลังผู้สูงวัย
The Grand Age ชีวิตผู้สูงวัยยุคใหม่
The Grand Age ชีวิตผู้สูงวัยยุคใหม่
แข่งหัวเราะผู้สูงวัย ใจเกินร้อย
แข่งหัวเราะผู้สูงวัย ใจเกินร้อย
รัฐเตรียมเพิ่มเบี้ยยังชีพคนชราสูงสุด 1,500 บาทต่อเดือน
รัฐเตรียมเพิ่มเบี้ยยังชีพคนชราสูงสุด 1,500 บาทต่อเดือน
ต้นแบบพื้นที่สุขภาพเพื่อผู้สูงวัย
ต้นแบบพื้นที่สุขภาพเพื่อผู้สูงวัย
“สูงวัย” ติดโซเชียล
"สูงวัย" ติดโซเชียล
เล่นโซเชียลแบบพอดี เพิ่มสุขผู้สูงวัย
เล่นโซเชียลแบบพอดี เพิ่มสุขผู้สูงวัย
จูงใจเอกชนจ้างงานผู้สูงอายุหักภาษีได้ 2 เท่า
จูงใจเอกชนจ้างงานผู้สูงอายุหักภาษีได้ 2 เท่า
จ.เชียงราย เปิดโรงเรียนผู้สูงวัยเวียงเชียงแสน
จ.เชียงราย เปิดโรงเรียนผู้สูงวัยเวียงเชียงแสน
สีสัน…..ผู้สูงวัยใส่คอซองไปเรียน
สีสัน.....ผู้สูงวัยใส่คอซองไปเรียน
สานต่อโครงการแว่นตาผู้สูงวัยในสมเด็จพระเทพรัตนฯ

สานต่อโครงการแว่นตาผู้สูงวัยในสมเด็จพระเทพรัตนฯ

ปัดฝุ่นสัญญาณระวังภัย ปกป้องผู้สูงวัยจากเหตุร้าย
ไทยท้าทาย EP 13 : ท้าชิงแชมป์เรือโบราณผู้สูงวัย ชุมชนบ้านนาเตา อ.ท่าวังผา จ.น่าน