Tag: ผลการเลือกตั้ง

โยนหิน..รัฐบาลแห่งชาติ 10-04-62
โยนหิน..รัฐบาลแห่งชาติ 10-04-62
​ประมวลผลเลือกตั้งไทย ปี 62
​ประมวลผลเลือกตั้งไทย ปี 62
ภูมิใจไทย ยังรอผลอย่างเป็นทางการ
ภูมิใจไทย ยังรอผลอย่างเป็นทางการ
“ผู้หญิง-LGBT” สร้างประวัติศาสตร์ในศึกเลือกตั้งสหรัฐ
“ผู้หญิง-LGBT” สร้างประวัติศาสตร์ในศึกเลือกตั้งสหรัฐ
​ลุ้นผลเลือกตั้งกลางเทอมสหรัฐฯ วันนี้
​ลุ้นผลเลือกตั้งกลางเทอมสหรัฐฯ วันนี้
“ปูติน” ครองเก้าอี้ ปธน.รัสเซียสมัยที่ 4
“ปูติน” ครองเก้าอี้ ปธน.รัสเซียสมัยที่ 4
“คากาเม” ชนะเลือกตั้งรวันดาเป็นสมัยที่ 3
“คากาเม” ชนะเลือกตั้งรวันดาเป็นสมัยที่ 3
ประชาชนหวังความขัดแย้งตุรกี-เนเธอร์แลนด์ยุติ
ประชาชนหวังความขัดแย้งตุรกี-เนเธอร์แลนด์ยุติ
ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติในฮ่องกง
ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภานิติบัญญัติในฮ่องกง
ผลการเลือกตั้งสเปน
ผลการเลือกตั้งสเปน
ผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีเปรู

ผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีเปรู

ฝ่ายปฏิรูปคว้าชัยเลือกตั้งอิหร่าน
ฝ่ายปฏิรูปคว้าชัยเลือกตั้งอิหร่าน
พรรค NLD ใกล้คว้าคะแนนเสียงข้างมาก
พรรค NLD ใกล้คว้าคะแนนเสียงข้างมาก
ประท้วงผลการเลือกตั้งในเฮติ
ประท้วงผลการเลือกตั้งในเฮติ
ผู้สมัครฝ่ายค้านคะแนนเสียงนำ ปธน.โปแลนด์
ผู้สมัครฝ่ายค้านคะแนนเสียงนำ ปธน.โปแลนด์
เลือกตั้งรัฐสภาในยูเครน