Rectangle17I961

Commando 1 คอมมานโด 1

การัน หน่วยคอมมานโดอินเดียที่ถูกปฏิเสธ ได้ช่วยปกป้องผู้หญิงจากอันธพาลในท้องที่ซึ่งถูกบังคับให้ต้องแต่งงานกับเขา