คัดลอก URL แล้ว

ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมชุมชนคุณธรรมฯ วัดบางใบไม้ ตำบลบางใบไม้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

กรกฏาคม 2566 นางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมชุมชนคุณธรรมฯ วัดบางใบไม้ ตำบลบางใบไม้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมี นางโชติกา อัครกิจโสภากุล รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม วัฒนธรรมจังหวัดภาคใต้ สื่อมวลชน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ ชุมชนคุณธรรมฯ วัดบางใบไม้ ตำบลบางใบไม้ อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ในโอกาสนี้ ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมคณะ ได้รับฟังการบรรยายผลิตภัณฑ์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น จากนายศุภชาติ ศรีเทพ ผู้ดูแลสวนลุงสงค์ รุ่น 2 และการบรรยายความคืบหน้าของชุมชนบางใบไม้ โดยนางสาวจรัญญา ศรีรักษ์ กำนันตำบลบางใบไม้

ทั้งนี้ ชุมชนคุณธรรมฯ วัดบางใบไม้ ตำบลบางใบไม้ อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้รับคัดเลือกเป็น 1 ใน 10 สุดยอดชุมชนต้นแบบ “เที่ยวชุมชน ยลวิถี” ประจำปี 2564 ที่มีความโดดเด่นในเรื่องของความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติ มีความหลากหลายทางชีวภาพ พืชริมคลองที่มีมากและใช้ประโยชน์ได้หลากหลายคือ “ต้นจาก” ที่มีมากและขยายกอจึงเชื่อมต่อกลายเป็นอุโมงค์จากที่งดงามโดยเฉพาะเวลาน้ำขึ้นในตอนเช้ามีแสงอาทิตย์ส่องบนพื้นผิวน้ำ ชมวิถีชีวิตชุมชนดั้งเดิมคลองร้อยสายและตลาดน้ำที่ส่งเสริมให้คนในชุมชนนำเอาสินค้าทางวัฒนธรรมแต่ละพื้นที่มาขายสร้างรายได้ รวมทั้งมีแหล่งท่องเที่ยวทางศาสนา วัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ อาทิ กราบสักการะหลวงพ่อข้าวสุข (สุก) ชมภาพจิตรกรรมฝาผนังในวัด บ้านโบราณอายุกว่า 200 ปี สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2312 โดยขุนประจันศึกประชิด เป็นผู้ออกแบบและสร้างเองในสมัยกรุงศรีอยุธยา ความโดดเด่นของบ้านหลังนี้คือฝีมือเชิงช่างด้วยการเข้าสลักไม้ ไม่มีการตอกตะปูและเป็นอนุสรณ์สถานแห่งความสุขทุกข์ของชายชาติทหารและเรียนรู้การทำผลิตภัณฑ์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น สวนลุงสงค์ เป็นต้น


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง