คัดลอก URL แล้ว

กกต. เผยแพร่สปอตประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 2566 “ให้ผมไปส่งไหมครับ”

กกต. เผยแพร่สปอตประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 2566 ชุดที่ 1 “ให้ผมไปส่งไหมครับ”เพื่อรณรงค์และกระตุ้นให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ในวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 08.00 – 17.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่ออยู่ นำแสดงโดย คุณธนภณ ทองเจือ คุณวิไลลักษณ์ ทองเจือ และคุณเซย่า ทองเจือ ซึ่งเป็นครอบครัวประชาธิปไตย ที่เข้ามาร่วมรณรงค์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในครั้งนี้

สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 2566 นี้ ทาง กกต. ได้มุ่งเน้นการประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรให้เข้าถึงกลุ่มครอบครัวและนิวโหวตเตอร์มากขึ้น เพื่อให้ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครั้งนี้ตามที่ กกต. ได้ตั้งเป้าหมายไว้ต่อไป #ไทยโหวตคนไทยพร้อมใช้สิทธิ

https://www.youtube.com/watch?v=rBpYvgY7j8g&list=PLbAGDL5Pj7Rhkm8TfMqkE1nf6IEKJuSf9&index=41
สปอตโทรทัศน์ ความยาว 30 วินาที ชุดที่ 1 “ให้ผมไปส่งไหมครับ”

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง