คัดลอก URL แล้ว
สำนักงานสถิติแห่งชาติ พบแนวโน้มคนไทย “ตกงาน-ว่างงาน” เพิ่ม

สำนักงานสถิติแห่งชาติ พบแนวโน้มคนไทย “ตกงาน-ว่างงาน” เพิ่ม

ผลสำรวจภาวะการทำงานของประชากรไทย เดือนพฤษภาคม 2567 ของสำนักงานสถิติแห่งชาติ เผยให้เห็นแนวโน้มอัตราการว่างงานของคนไทยที่เพิ่มขึ้นจากเดือนเมษายนที่ผ่านมา จาก 436,000 คน เป็น 482,000 คน เพิ่มขึ้นมา 46,000 คน ส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ กทม. , ภาคกลาง และภาคใต้

โดยระดับการศึกษาที่มีผู้ว่างงานมากที่สุด พบว่าเป็นเด็กจบใหม่ระดับอุดมศึกษาที่ว่างงานถึง 149,000 คน รองลงมาเป็นระดับปวช./ปวส. ว่างงาน 120,000 คน และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 85,000 คน

ขณะที่ธุรกิจที่จำนวนแรงงานมีแนวโน้มลดลงพบว่า เป็นแรงงานสาขาที่พักแรมและบริการด้านอาหาร ลดลง 380,000 คน แรงงานก่อสร้าง ลดลง 280,000 คน และแรงงานสาขาการบริหารราชการ การป้องกันประเทศ และการประกันสังคมภาคบังคับ ลดลง 210,000 คน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า จากปัญหาสถานการณ์เศรษฐกิจโลกชะลอตัว ส่งผลกระทบให้บางธุรกิจต้องปิดตัวลง ทำให้เกิดปัญหาแรงงานตกงาน และว่างงานในช่วงนี้ต่อเนื่อง รวมไปถึงการจ้างงานที่ชะลอตัวด้วย

เบื้องต้นนายกรัฐมนตรี หารือกับกระทรวงแรงงาน และกระทรวงการคลัง เพื่อหามาตรการช่วยเหลือเด็กจบใหม่ และแรงงานที่ตกงานและว่างงาน กลับเข้าสู่ระบบการจ้างงานให้เร็วที่สุด


ข่าวที่เกี่ยวข้อง