คัดลอก URL แล้ว
กกร. “ยกเลิกคุมราคาน้ำตาลหน้าโรงงาน” ต่ออายุ 1 ปี คุมสินค้า-บริการ 57 รายการ

กกร. “ยกเลิกคุมราคาน้ำตาลหน้าโรงงาน” ต่ออายุ 1 ปี คุมสินค้า-บริการ 57 รายการ

วันที่ 12 มิถุนายน 2567 นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (กกร.) ครั้งที่ 2/2567ว่า ที่ประชุมฯมีมติต่ออายุสินค้าและบริการควบคุมทั้ง 57 รายการ ใน 11 หมวด ต่อไปอีก 1 ปี เพื่อให้การกำกับดูแลเป็นไปอย่างเรียบร้อย ตามกฎหมาย พ.ร.บ.ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542

ทั้งนี้มาตรการดูแลทางด้านปริมาณและราคาในสินค้าและบริการ 11 หมวด ประกอบด้วย

 1. กระดาษและผลิตภัณฑ์
 2. บริภัณฑ์ขนส่ง
 3. ปัจจัยทางการเกษตร
 4. ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม
 5. ยารักษาโลกและเวชภัณฑ์
 6. วัสดุก่อสร้าง
 7. สินค้าเกษตรสำคัญ
 8. สินค้าอุปโภคบริโภค
 9. อาหาร
 10. อื่นๆ
 11. บริการ

โดยที่ประชุมฯมีมติ เห็นชอบยกเลิกมาตรการกำหนดราคาน้ำตาลทรายหน้าโรงงาน ตามที่สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย(สอน.) เสนอ เนื่องจากสถานการณ์เริ่มเข้าสู่ภาวะปกติ แต่ยังคงให้เป็นสินค้าควบคุมตามเดิม ถ้ามีความจำเป็นก็จะกำหนดมาตรการเข้าไปกำกับดูแลได้ โดยหลังจากนี้จะนำเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีต่อไป เพื่อต่ออายุรายการบัญชีสินค้าและบริการควบคุมไปอีก 1 ปี

นอกจากนี้ ที่ประชุมฯได้เห็นชอบให้แสดงราคาจำหน่ายสินค้าและบริการ ณ จุดจำหน่าย ใน 3 ช่องทาง ได้แก่

 1. ช่องทางออฟไลน์ จำนวน 290 รายการ (240 สินค้า 50 บริการ)
 2. ช่องทางออนไลน์
 3. มาตรการแสดงราคารับซื้อสินค้าเกษตร 33 รายการ เพื่อป้องกันการเอารัดเอาเปรียบด้วย

สำหรับรายการสินค้าและบริการควบคุมปี 2567 ประกอบด้วย 

 1. กระดาษทำลูกฟูก กระดาษเหนียว
 2. กระดาษพิมพ์และเขียน
 3. เศรษกระดาษและกระดาษที่นำกลับมาใช้ใหม่
 4. ยางรถจักรยานยนต์ ยางรถยนต์
 5. รถจักรยานยนต์ รถบรรทุก
 6. กากดีดีจีเอส
 7. เครื่องสูบน้ำ
 8. ปุ๋ย
 9. ยาป้องกันหรือกำจัดศัตรูพืชหรือโรค
 10. รถเกี่ยวข้าว
 11. รถไถนา
 12. หัวอาหารสัตว์ อาหารสัตว์
 13. ก๊าชปิโตรเลียมเหลว
 14. น้ำมันเชื้อเพลิง
 15. ใยสังเคราะห์Palypropylene(Spunbond)เพื่อใช้ในการผลิตหน้ากากอนามัย
 16. ยารกษาโรค
 17. เวชภัณฑ์เกี่ยวกับการรักษาโรค
 18. ผลิตภัณฑ์ที่มีแอลกอฮฮอล์เป็นส่วนประกอบเพื่อสุขอนามัยสำหรับมือ
 19. หน้ากากอนามัย
 20. ท่อพีวีซี
 21. ปูนซีเมนต์
 22. สายไฟฟ้า
 23. เหล็กโครงสร้างรูปพรรณ เหล็กแผ่น เหล็กเส้น
 24. ข้าวเปลือก ข้าวสาร
 25. ข้าวสาลี ข้าวบาร์เลย์
 26. ข้าวโพด
 27. ต้นพันธุ์ ท่อนพันธุ์ มันสำปะหลังและผลิตภัณฑ์
 28. ผลปาล์มน้ำมัน
 29. มะพร้าวผลแก่ และผลิตภัณฑ์
 30. ยางพารา ได้แก่ น้ำยางสด ยางก้อน เศษยาง น้ำยางข้น ยางแผ่น ยางแท่ง ยางเครพ
 31. กระดาษชำระ กระดาษเช็ดหน้า
 32. แชมพู
 33. ผงซักฟอก น้ำยาซักฟอก
 34. ผลิตภัณฑ์ล้างจาน
 35. ผ้าอนามัย
 36. ผ้าอ้อมสำเร็จรูปเด็กและผู้ใหญ่
 37. สบู่ก่อน สบู่เหลว
 38. กระเทียม
 39. ไข่ไก่
 40. ทุเรียน
 41. นมผง ผลิตภัณฑ์นมสำหรับบริโภคชนิดเหลว ไม่รวมถึงนมเปรี้ยว
 42. น้ำมัน และไขมันที่ได้จากพืชหรือสัตว์ที่บริโภคได้หรือไม่ได้
 43. แป้งสาลี
 44. มังคุด
 45. ลำไย
 46. สุกร เนื้อสุกร
 47. หอมหัวใหญ่
 48. อาหารกึ่งสำเร็จรูปบรรจุภัณฑ์ผนึก
 49. อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท
 50. ไก่ เนื้อไก่
 51. น้ำตาลทราย
 52. เครื่องแบบนักเรียน
 53. การใช้สิทธิในการเผยแพร่งานเพลงสิชสิทธิ์เพลงเพื่อการค้า
 54. บริการซื้อขาย หรือบริการขนส่งสินค้าสำหรับธุรกิจออนไลน์
 55. บริการทางการเกษตร
 56. บริการรักษาพยาบาล บริการทางการแพทย์และบริการอื่นของสถานพยาบาลที่เกี่ยวกับการรักษาโรค
 57. บริการรับชำระเงิน ณ จุดบริการ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง