คัดลอก URL แล้ว
มีผลพรุ่งนี้! ดีเซลปรับราคาเพิ่ม 50 สต. แตะเฉียด 33 บ./ลิตร

มีผลพรุ่งนี้! ดีเซลปรับราคาเพิ่ม 50 สต. แตะเฉียด 33 บ./ลิตร

วันที่ 30 พฤษภาคม 2567 นายวิศักดิ์ วัฒนศัพท์ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง (สกนช.) เปิดเผยว่า เนื่องจากราคาน้ำมันในตลาดโลกยังคงผันผวนจากสถานการณ์สงครามและเศรษฐกิจ ประกอบกับกองทุนน้ำมันฯ ยังคงต้องชดเชยราคาน้ำมันดีเซลเพื่อให้ราคาสะท้อนความเหมาะสม

สกนช. จึงตรึงอัตราเงินชดเชยน้ำมันดีเซลหมุนเร็วทุกชนิดที่ 1.40 บาท/ลิตร เพื่อควบคุมรายจ่ายของกองทุนน้ำมันฯ ประมาณวันละ 96 ล้านบาท ส่งผลให้ราคาขายปลีกน้ำมันดีเซลปรับขึ้น 0.50 บาท เป็น 32.94 บาท/ลิตร ตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม เป็นต้นไป

ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวสอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรีวางกรอบตรึงราคาน้ำมันดีเซลไม่เกิน 33 บาท/ลิตร ตั้งแต่ 20 เมษายนถึง 31 กรกฎาคม 2567 และเป็นไปตามมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ (กบน.) เมื่อ 27 มีนาคม 2567 ที่เห็นชอบในหลักการให้ปรับอัตราเงินกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง ประเภทน้ำมันดีเซลเพื่อให้ราคาขายปลีกเกินกว่า 30 บาทได้ตั้งแต่เดือนเมษายน 2567 เป็นต้นไป

ณ วันที่ 26 พฤษภาคม 2567 กองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงมีฐานะติดลบสุทธิ 111,345 ล้านบาท แบ่งเป็นบัญชีน้ำมันติดลบ 63,655 ล้านบาท และก๊าซ LPG ติดลบ 47,690 ล้านบาท


ข่าวที่เกี่ยวข้อง