คัดลอก URL แล้ว
มีผลพรุ่งนี้! ไข่ไก่ปรับขึ้นราคาอีกแผงละ 6 บาท

มีผลพรุ่งนี้! ไข่ไก่ปรับขึ้นราคาอีกแผงละ 6 บาท

วันที่ 28 พฤษภาคม 2567 เครือข่ายสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ ประกอบด้วย สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่แปดริ้ว จำกัด , สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ชลบุรี จำกัด , สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่เชียงใหม่-ลำพูน จำกัด และสหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ลุ่มแม่น้ำน้อย จำกัด ได้ออกประกาศแจ้งสมาชิกสหกรณ์และเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ ปรับราคาไข่ไก่คละหน้าฟาร์มเกษตรกร เป็นฟองละ 4 บาท (น้ำหนัก 20.5 กก.ขึ้นไป)

ส่งผลให้ราคาไข่ไก่คละหน้าฟาร์ม จะถูกปรับขึ้นราคาอีกแผงละ 6 บาท หรือฟองละ 20 สตางค์ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม 2567 เป็นต้นไป หากมีการเปลี่ยนแปลงราคาจะแจ้งให้ทราบภายหลัง


ข่าวที่เกี่ยวข้อง