คัดลอก URL แล้ว
แห่สมัคร สว. ทะลุ 1.7 หมื่นคนใน 6 วัน กทม.นำโด่ง บึงกาฬรั้งท้าย

แห่สมัคร สว. ทะลุ 1.7 หมื่นคนใน 6 วัน กทม.นำโด่ง บึงกาฬรั้งท้าย

จากรายงานของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เปิดเผยว่า ยอดผู้มารับเอกสารการสมัครสมาชิกวุฒิสภา (สว.) ประจำปี 2567 ในช่วง 6 วันแรก ตั้งแต่วันที่ 10-15 พฤษภาคม มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 17,664 คน โดยในวันที่ 14 พฤษภาคม มีผู้มารับเอกสารเพิ่มขึ้นอีก 3,657 คน

ซึ่งจังหวัดที่มีผู้สนใจมารับเอกสารมากที่สุด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร จำนวน 2,293 คน ตามมาด้วยเชียงใหม่ 834 คน และนครศรีธรรมราช 802 คน ในขณะที่จังหวัดที่มีผู้มารับเอกสารน้อยที่สุด คือ บึงกาฬ เพียง 32 คน

เมื่อพิจารณาสถิติรายวันของผู้มารับเอกสารการสมัคร สว. ทั่วประเทศ พบว่า ในวันแรก (10 พ.ค.) มีผู้รับเอกสาร 1,933 คน และเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในวันถัดมา โดยวันที่ 11 พ.ค. มีผู้รับเอกสาร 3,231 คน วันที่ 12 พ.ค. จำนวน 4,669 คน และวันที่ 13 พ.ค. จำนวน 4,174 คน ส่งผลให้ยอดรวมผู้รับเอกสารสะสมในช่วง 6 วันแรกนี้ อยู่ที่ 17,664 คน


ข่าวที่เกี่ยวข้อง