คัดลอก URL แล้ว
ครม.ไฟเขียว! ตรึงราคาดีเซล-ก๊าซ-ลดค่าไฟ 19.05 สตางค์

ครม.ไฟเขียว! ตรึงราคาดีเซล-ก๊าซ-ลดค่าไฟ 19.05 สตางค์

วันที่ 7 พฤษภาคม 2567 นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี กล่าวว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) ยังเห็นชอบตามที่กระทรวงพลังงานเสนอมาตรการลดภาระค่าใช้จ่ายด้านพลังงานแก่ประชาชน ที่จะสิ้นสุดลง เพื่อบรรเทาผลกระทบค่าครองชีพของประชาชน และการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ

โดยมี 3 มาตรการหลักดังนี้

  1. ตรึงราคาน้ำมันดีเซลไม่ให้เกินลิตรละ 33 บาท
  2. ราคาปลีกของก๊าซแอลพีจีขนาด 15 กิโลกรัม อยู่ที่ 423 บาท ต่อถัง
  3. ลดราคาค่าไฟอยู่ที่ 19.05 สตางค์ต่อหน่วย กับผู้ใช้ไฟฟ้าบ้านเรือนไม่เกิน 300 หน่วยต่อเดือน

ทั้งนี้การตรึงราคาน้ำมันดีเซล ไม่เกินลิตรละ 33 บาทใช้เงินจากกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง หากเงินไม่พอก็ต้องมาดูงบกลางไปช่วยเหลือต่อไป

นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรี สั่งการให้กระทรวงอุตสาหกรรม เร่งแก้ไขปัญหาพร้อมจัดการเรื่องใบอนุญาตโรงงาน (ใบ รง.4) ที่มีความล่าช้าและค้างในระบบเป็นจำนวนมากให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน เพื่อให้เกิดความสะดวกและรวดเร็วในการประกอบธุรกิจของภาคเอกชน

โดยพบว่ามีได้รับการร้องเรียนเรื่องนี้มีใบอนุญาตค้างอยู่ประมาณกว่า 200 ใบ และได้รับรายงานเบื้องต้นว่ามีการตีกลับไปที่จังหวัดเป็นร้อยใบ โดยค้างอยู่ที่กรมโรงงาน ซึ่งรัฐบาลไม่ต้องการให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ แต่ต้องการให้เกิดการอนุมัติ ทำงานอย่างรวดเร็ว เพื่อให้เอกชนไปดำเนินงานสร้างโรงงาน พร้อมกับการสร้างงานสร้างอาชีพ ทำให้เศรษฐกิจเจริญเติบโตได้

นอกจากนี้การส่งเสริมนโยบายการท่องเที่ยวของรัฐบาล ได้ขอให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เร่งวางแผนการท่องเที่ยวในไตรมาสที่ 4 ของปีนี้ อย่างเต็มรูปแบบ ทั้งด้านการบริการ สถานที่ ความปลอดภัย เพื่อดึงดูดให้นักท่องเที่ยวให้เกิดความประทับใจ


ข่าวที่เกี่ยวข้อง