คัดลอก URL แล้ว
15 พ.ค.นี้ อสม.รับเงินตกเบิก-ค่าป่วยการใหม่ 8,000 บาท/คน

15 พ.ค.นี้ อสม.รับเงินตกเบิก-ค่าป่วยการใหม่ 8,000 บาท/คน

นายกรัฐมนตรี นายเศรษฐา ทวีสิน ได้อนุมัติงบประมาณประจำปี 2567 ให้กระทรวงสาธารณสุข เพื่อจ่ายเป็นค่าป่วยการแก่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) จำนวน 1.07 ล้านคนทั่วประเทศ วงเงินราว 2.5 หมื่นล้านบาท โดยปรับเพิ่มอัตราค่าป่วยการจากเดิม 1,000 บาท เป็น 2,000 บาทต่อเดือน มีผลย้อนหลังตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ 2567 คือ เดือนตุลาคม 2566 ที่ผ่านมา

ในเดือนพฤษภาคมนี้ อสม.ทุกคนจะได้รับเงินค่าป่วยการในอัตราใหม่ 2,000 บาท พร้อมทั้งเงินตกเบิกย้อนหลัง 6 เดือน ตั้งแต่ตุลาคม 2566 ถึงเมษายน 2567 รวมเป็นเงิน 6,000 บาท กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) กระทรวงสาธารณสุข ได้กำหนดไทม์ไลน์การเบิกจ่าย โดยจะโอนเงินค่าป่วยการประจำเดือนเมษายน 2567 จำนวน 2,000 บาท เข้าบัญชี อสม. ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2567 รวมกับเงินตกเบิกอีก 6,000 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 8,000 บาทต่อคน

การปรับเพิ่มค่าป่วยการในครั้งนี้ ถือเป็นข่าวดีสำหรับ อสม.ทั่วประเทศ ที่ทำงานอย่างหนักมาโดยตลอด ทั้งการดูแลสุขภาพอนามัยของชาวบ้าน การเฝ้าระวังโรคระบาด ตลอดจนการสนับสนุนงานสาธารณสุขในระดับชุมชน การปรับค่าตอบแทนใหม่นี้ จะช่วยเป็นกำลังใจและแรงจูงใจให้ อสม.ทำงานเพื่อส่วนรวมได้อย่างเข้มแข็งและทุ่มเทยิ่งขึ้นต่อไป


ข่าวที่เกี่ยวข้อง