คัดลอก URL แล้ว
กรุงเทพโพลล์ ชี้ 2567 ปชช.เห็นโอกาสทำธุรกิจเพิ่ม แต่ไม่กล้า เหตุกังวลเงินทุน

กรุงเทพโพลล์ ชี้ 2567 ปชช.เห็นโอกาสทำธุรกิจเพิ่ม แต่ไม่กล้า เหตุกังวลเงินทุน

กรุงเทพโพลล์ ชี้ ต้นปี 2567 ปชช.เห็นโอกาสหรือความพร้อมสำหรับการริเริ่มธุรกิจเพิ่ม 2.7% ส่วนสาเหตุที่ทำให้ไม่กล้าเริ่มต้นธุรกิจ เพราะว่าไม่มีเงินทุนมากพอ – กลัวขาดทุน – ข้าวของแพง ค่าครองชีพสูง ตามลำดับ

ผลสำรวจเรื่อง “คนไทยคิดอย่างไรกับโอกาสในการเป็นเจ้าของธุรกิจ ประจำไตรมาสแรกของปี 2567 ” จากการสำรวจประจำไตรมาสแรกของปี 2567 ประชาชนมองเห็นโอกาสสำหรับการริเริ่มธุรกิจในอนาคตเพิ่มขึ้นจากไตรมาส 4/2566 เป็นร้อยละ 52.3 จากเดิมร้อยละ 49.6 และมีความเห็นว่าไม่อยากลงทุนทำธุรกิจเพราะกลัวความล้มเหลว ลดลงเหลือร้อยละ 56.4 จากเดิมร้อยละ 64.6 ทั้งนี้ประชาชนร้อยละ 46.9 เห็นว่า สาเหตุที่ทำให้ไม่กล้าเริ่มต้นธุรกิจของตัวเอง เพราะว่าไม่มีเงินทุนมากพอ

กรุงเทพโพลล์ร่วมกับคณะการสร้างเจ้าของธุรกิจและการบริหารกิจการ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ สำรวจความเห็นประชาชนเรื่อง “คนไทยคิดอย่างไรกับโอกาสในการเป็นเจ้าของธุรกิจ ประจำไตรมาสแรก ของปี 2567 ”โดยเก็บข้อมูลจากประชาชนทั่วประเทศ จำนวน 1,178 คน ระหว่างวันที่ 19-27 มีนาคม 2567 พบว่า

การสำรวจความเห็นเกี่ยวกับจิตวิญญาณของการเป็นผู้ประกอบการ (เจ้าของธุรกิจ) ประจำไตรมาสแรก ของปี 2567 ในประเด็นความพร้อมในการเริ่มทำธุรกิจ โดยได้ทำการเปรียบเทียบกับการสำรวจครั้งที่ผ่านมา (ช่วงเดือน ธ.ค.2566) ในประเด็นต่างๆ พบว่า

ประชาชนเห็นโอกาสหรือความพร้อมสำหรับการริเริ่มธุรกิจในอนาคตมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 52.3 (โดยเพิ่มขึ้น ร้อยละ 2.7)

ส่วนประเด็นคำถาม เหตุที่ท่านไม่กล้าเริ่มต้นธุรกิจของตัวท่านเอง พบว่า สาเหตุที่ไม่กล้าเริ่มต้นธุรกิจของตัวเองมากที่สุด คือ ไม่มีเงินทุนมากพอ คิดเป็นร้อยละ 46.9 ส่วนสาเหตุรองลงมาประกอบไปด้วย


ข่าวที่เกี่ยวข้อง