คัดลอก URL แล้ว
ศาล รธน. รับคำร้องยุบ “ก้าวไกล” ปมล้มล้างการปกครอง

ศาล รธน. รับคำร้องยุบ “ก้าวไกล” ปมล้มล้างการปกครอง

ศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้องจากนายทะเบียนพรรคการเมืองไว้พิจารณา ในกรณีขอให้ยุบพรรคก้าวไกลและเพิกถอนสิทธิกรรมการบริหารพรรค เนื่องจากมีหลักฐานว่าพรรคมีพฤติการณ์พยายามล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง มาตรา 92

ที่มาของคำร้องนี้เกิดจากพรรคก้าวไกลเคยเสนอแก้ไขมาตรา 112 หรือกฎหมายหมิ่นประมาทกษัตริย์ ซึ่งนายทะเบียนพรรคการเมืองเห็นว่าเป็นการกระทำที่ล้มล้างระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข จึงนำมายื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ

หลังจากศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้องไว้พิจารณาแล้ว จะแจ้งให้นายทะเบียนพรรคการเมืองทราบ และส่งสำเนาคำร้องให้พรรคก้าวไกล เพื่อให้พรรคได้ชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาต่อศาลภายใน 15 วันนับจากวันที่ได้รับสำเนาคำร้อง ซึ่งจะเป็นโอกาสให้พรรคแก้ต่างและนำเสนอข้อมูลเพื่อปกป้องตัวเอง


ข่าวที่เกี่ยวข้อง