คัดลอก URL แล้ว
ศาล รธน. ยังไม่รับคำร้อง กกต. ยื่น #ยุบพรรคก้าวไกล – ให้ยื่นใหม่ภายใน 7 วัน

ศาล รธน. ยังไม่รับคำร้อง กกต. ยื่น #ยุบพรรคก้าวไกล – ให้ยื่นใหม่ภายใน 7 วัน

วันที่ 20 มีนาคม 2567 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เผยแพร่เอกสารความคืบหน้ากรณีคำร้องของ คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้ยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญขอให้พิจารณาสั่งยุบพรรคก้าวไกลและตัดสิทธิกรรมการบริหารพรรคตาม พ.ร.ป.ว่าพรรคการเมืองมาตรา 92 วรรคหนึ่ง (1) และ (2)

จากเหตุมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าพรรคก้าวไกลกระทำการล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และกระทำการอันอาจเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแล้วเมื่อช่วงก่อนเที่ยงที่ผ่านมา โดยเป็นการยื่นผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ E-filing ตามที่ศาลรัฐธรรมนูญกำหนด

โดยศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาคำร้อง แล้วมีความเห็นว่า ยังมีเอกสารบางรายการไม่ชัดเจน จึงให้ผู้ร้องส่งเอกสารฉบับที่ชัดเจนต่อศาลรัฐธรรมนูญภายในกำหนดระยะเวลา 7 วัน นับแต่วันได้รับหนังสือ


ข่าวที่เกี่ยวข้อง