คัดลอก URL แล้ว
พ.ร.บ. งบ 67 ล่าช้า! หอการค้าฯ หั่น GDP เหลือ 2.6%

พ.ร.บ. งบ 67 ล่าช้า! หอการค้าฯ หั่น GDP เหลือ 2.6%

วันที่ 19 มีนาคม 2567 ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ปรับลดคาดการณ์อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ (GDP) ของไทย ปี 2567 ลงเหลือ 2.6% จากที่เคยประเมินไว้ล่าสุดเมื่อเดือนมกราคม 2567 ที่ระดับ 3.2% โดยมีสาเหตุสำคัญจาก 3. ปัจจัย คือ 1. พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีล่าช้า ส่งผลให้งบลงทุนไม่สามารถเบิกจ่ายได้ 2. การอุปโภคบริโภคภาคเอกชน และการลงทุนภาคเอกชน มีแนวโน้มชะลอตัว และ 3. การค้าโลกมีแนวโน้มขยายตัวต่ำกว่าที่คาด จึงทำให้การส่งออกชะลอตัว

นายธนวรรธน์ พลวิชัย ประธานที่ปรึกษาศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ ม.หอการค้าไทย ระบุว่า สาเหตุหลักมาจาก พ.บ.บ.งบประมาณล่าช้า ซึ่งคาดว่า พ.ร.บ.งบประมาณฯ ประจำปี 2567 จะสามารถเบิกจ่ายได้กลางเดือนเมษายน ย้ำว่า เมื่องบประมาณแล้วเสร็จ รัฐบาลจะต้องเร่งการเบิกจ่าย และเร่งอัดฉีดเงินงบประมาณลงทุนให้เร็ว หากเบิกจ่ายงบล่าช้า คาดการณ์ว่า ไตรมาสที่ 2 GDP ของไทยอยู่ที่ 2.3%

ส่วนไตรมาสที่ 3 มองว่า ธนาคารกลางสหรัฐฯ หรือ เฟด จะประกาศลดอัตราดอกเบี้ยลงประมาณ 2% และคาดว่าปีนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยจะปรับลดอัตราดอกเบี้ยลงประมาณ 2 ครั้ง ถือเป็นสัญญาณที่ดีทำให้เศรษฐกิจไทยขยายตัวต่อเนื่อง ส่วนข้อเสียเมื่อธนาคารแห่งประเทศไทยประกาศลดอัตราดอกเบี้ยก่อนธนาคารกลางสหรัฐฯ จะส่งผลให้เงินลงทุนไหลออกนอกประเทศ

ดังนั้น นายธนวรรธน์ มองว่า ในช่วง 2 ไตรมาสสุดท้าย คาดว่า GDP ไทยจะอยู่ที่ 2.9% ยืนยันว่า ภาพรวมเศรษฐกิจไทยสามารถจะสามารถพลิกกลับมาขยายตัวระดับ 3.1% อย่างที่ควรจะเป็นได้

ส่วนโครงการดิจิทัลวอลเล็ต นายธนวรรธน์ มองว่า มีโอกาสเป็นไปได้ที่รัฐบาลจะเลื่อนออกไปใช้งบประมาณประจำปี 2567 และ งบประมาณประจำปี 2568 หรือ ไตรมาส 4 ตามที่นักเศรษฐศาสตร์หลายคนวิเคราะห์ ซึ่งจะเข้าเงื่อนไขตามหาเสียงไว้ว่าจะดำเนินโครงการฯ โดยใช้งบประมาณแผ่นดิน

ส่วนสถานการณ์นักท่องเที่ยว จะเป็นกลไกหลักกระตุ้นเศรษฐกิจไทย คาดว่าสิ้นปีนี้ยอดนักท่องเที่ยวมีโอกาสทะลุ 35 ล้านคน แต่รายได้กระจุกตัวแค่จังหวัดหลัก จึงแนะนำรัฐบาลให้วางแผนกระจายนักท่องเที่ยวสู่เมืองรองโดยเร็ว


ข่าวที่เกี่ยวข้อง