คัดลอก URL แล้ว
เตรียมแก้กฎหมายปรับเกณฑ์ “อุ้มบุญ”

เตรียมแก้กฎหมายปรับเกณฑ์ “อุ้มบุญ”

เพื่อสนับสนุนและยกระดับอนามัยเจริญพันธุ์ในประเทศไทย กระทรวงสาธารณสุข เตรียมปรับปรุงกฎหมายอุ้มบุญ โดยเปิดโอกาสให้คู่รักต่างชาติ สามารถทำอุ้มบุญในประเทศไทยได้ / รวมทั้งปลดล็อกผู้หญิงไทย อายุเกิน 55 ปี สามารถให้หญิงอื่นตั้งครรภ์แทนได้ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ระบุว่า หากกฎหมายฉบับนี้สามารถบังคับใช้ได้ จะเป็นกฎหมายฉบับแรกของโลก

นายแพทย์สุระ วิเศษศักดิ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ หรือ สบส. ระบุว่า ได้ทบทวนกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองเด็ก ที่เกิดโดยอาศัยเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ทางการแพทย์ เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงบริการกับคู่รักสามีภรรยาที่มีลูกยาก

เช่น การปรับแก้คุณสมบัติผู้รับบริจาคไข่ ให้ญาติสืบสายโลหิตของภรรยา ที่มีอายุระหว่าง 20-40 ปี และไม่จำเป็นต้องผ่านการสมรสสามารถเป็นผู้บริจาคไข่ได้ และยกเลิกเพดานอายุของภรรยาที่จะให้ผู้หญิงอื่นตั้งครรภ์แทน จากเดิมไม่เกิน 55 ปี เป็นมากกว่า 55 ปีขึ้นไป

รวมทั้งผลักดันให้มีการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนที่เกี่ยวข้อง กรณีเข้ารับบริการรักษาภาวะผู้มีบุตรยากจากสถานพยาบาลภาครัฐ โดยกำหนดจำนวนเงินและเงื่อนไขที่เหมาะสมเพื่อให้ผู้รับบริการสามารถเบิกค่ารักษาได้

รวมทั้งเดิมกฎหมายระบุว่า ผู้หญิงหรือผู้ชาย จะต้องเป็นคนไทย แต่อนุกรรมการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ฯ รายมาตรา มีข้อเสนอให้ชาวต่างชาติ ที่เป็นคนต่างชาติทั้งคู่ เข้ามารับบริการทำอุ้มบุญในประเทศไทย ซึ่งผู้หญิงที่จะใช้อุ้มบุญ คู่สมรสสามารถพามาเองได้ หรือ หากใช้ผู้หญิงไทยในการตั้งครรภ์แทน ต้องเป็นไปตามกฎหมาย และตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการกำหนด

ส่วนกรณีคู่สมรสเพศเดียวกัน ต้องการทำอุ้มบุญ กฎหมายอุ้มบุญนี้รองรับ แต่ต้องเป็นคู่สมรส ที่ถูกต้องตามกฎหมาย

ทันตแพทย์อาคม ประดิษฐสุวรรณ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ระบุว่า หากร่าง พ.ร.บ.ฉบับใหม่นี้สำเร็จ จะเปิดโอกาสให้ต่างชาติสามารถเข้ามาทำอุ้มบุญแบบถูกกฎหมาย จะทำให้สร้างเศรษฐกิจด้านสุขภาพได้ รวมทั้ง ร่าง พ.ร.บ.นี้ มีการวางแนวทางป้องกันการลักลอบค้ามนุษย์ ซึ่งจะมีรายละเอียดแนวทางต่างๆ ที่จะป้องกันการค้ามนุษย์ในประเทศไทย หรือการส่งออกมนุษย์ไปต่างประเทศด้วย


ข่าวที่เกี่ยวข้อง