คัดลอก URL แล้ว
“ดีเซล” จ่อขยับแตะ 32 บาท “พลังงาน” เร่งถกคลังลดภาษีเพิ่ม

“ดีเซล” จ่อขยับแตะ 32 บาท “พลังงาน” เร่งถกคลังลดภาษีเพิ่ม

สืบเนื่องจากข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา กองทุนน้ำมันฯ ติดลบสุทธิแล้วกว่า 91,000 ล้านบาท โดยเฉพาะบัญชีน้ำมันติดลบกว่า 45,000 ล้านบาท หลังอุดหนุนราคาดีเซลเฉลี่ยถึง 4 บาท 35 สตางค์ต่อลิตร เพื่อตรึงราคาขายปลีกไม่เกิน 30 บาท ตามนโยบายรัฐบาล

ทำให้กระทรวงพลังงาน ต้องเร่งสรุปแนวทางบริหารจัดการสภาพคล่องของกองทุน เพราะมาตรการตรึงราคาดีเซลจะสิ้นสุด 31 มีนาคมนี้ รวมถึงหารือกับกระทรวงการคลัง ถึงแนวทางปรับลดภาษีสรรพสามิตที่มากกว่า 1 บาทต่อลิตร และอาจต้องขยับเพดานราคาดีเซลเป็น 32 หรือ 33 บาทต่อลิตร ควบคู่กัน

ด้าน นายอิศเรศ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มองว่า การขยับราคาดีเซลเกิน 30 บาท จะยิ่งซ้ำเติมประชาชนที่มีปัญหาค่าครองชีพสูงอยู่แล้ว พร้อมแนะ 3 แนวทาง ทั้งการช่วยเหลือเฉพาะกลุ่มเป้าหมายเพื่อลดการอุดหนุน พึ่งพิงพลังงานในประเทศ เช่น เอทานอล ไบโอดีเซล และลดการนำเข้าให้มากที่สุด


ข่าวที่เกี่ยวข้อง