คัดลอก URL แล้ว
“เรืองไกร” จ่อยื่น กกต. ยุบ “พรรคก้าวไกล” หลังศาลรธน.วินิจฉัย แก้ม.112 เข้าข่ายล้มล้างการปกครอง

“เรืองไกร” จ่อยื่น กกต. ยุบ “พรรคก้าวไกล” หลังศาลรธน.วินิจฉัย แก้ม.112 เข้าข่ายล้มล้างการปกครอง

วันที่ 31 มกราคม 2567 ภายหลังจากศาลรัฐธรรมนูญอ่านคำวินิจฉัย กรณีนายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล และพรรคก้าวไกล เสนอร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. … เพื่อยกเลิกประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 และใช้เป็นนโยบายในการหาเสียงเลือกตั้ง เป็นการใช้สิทธิเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 49 วรรคหนึ่ง

ล่าสุดนายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ เปิดเผยภายหลังว่า วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.00 น. จะไปยื่นหนังสือพร้อมกับคัดคำแถลงการณ์ของศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ ต่อสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ดำเนินการยุบพรรค พร้อมกับส่งเรื่องให้สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.) ดำเนินการเอาผิดจริยธรรมสมาชิกและกรรมการบริหารพรรคก้าวไกล เพราะเป็นการกระทำผิดกฎหมายรัฐธรรมนูญ


ข่าวที่เกี่ยวข้อง