คัดลอก URL แล้ว
‘นายกฯ’ คุยกลุ่มต้าน ‘แลนด์บริดจ์’ ยันรับฟังทุกสิทธิ์ทุกเสียง คำนึงทุกมิติ

‘นายกฯ’ คุยกลุ่มต้าน ‘แลนด์บริดจ์’ ยันรับฟังทุกสิทธิ์ทุกเสียง คำนึงทุกมิติ

นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรมว.คลัง ภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ (ครม.สัญจร) ได้เดินทางมายังมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษา จ.ระนอง เพื่อพบกับกลุ่มภาคประชาชนที่เดินทางมารวมตัวกัน เพื่อยื่นหนังสือคัดค้านการก่อสร้างโครงการแลนด์บริดจ์ ประมาณ 100 กว่าคน
โดยมีพล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพาล รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ทำหน้าที่ประสานงานกับกลุ่มคัดค้านฯ

โดยกลุ่มคัดค้านมีการชูป้ายข้อความต่างๆ อาทิ “ มีการบิดเบือนข้อมูลและริดรอนสิทธิ์ของประชาชน , การศึกษาผลกระทบยังไม่ , แบบพัฒนาโครงการไม่รอบคอบ ‘ กระบวนการให้ข้อมูลไม่รอบด้าน เป็นต้น และมีการชูธงแสดงสัญลักษณ์ที่มีข้อความระบุว่า “หยุดแลนด์บริดจ์”

ด้านแกนนำกลุ่มผู้คัดค้านฯ กล่าวว่า ทราบดีถึงการมุ่งมั่นของนายกฯในการบริหารประเทศ ภายใต้การนำของนายกฯที่มุ่งมั่น และที่สำคัญเป็นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง สร้างการเปลี่ยนแปลงให้ดีกว่านี้ในทุกมิติ และหลายนโยบายพวกเราไม่ได้คัดค้านพร้อมสนับสนุน แต่โครงการแลนด์บริดจ์ เป็นโครงการโปรเจกต์ขนาดใหญ่ที่ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของประชาชนในพื้นที่ จึงมีข้อแนะนำและเรียกร้อง ให้รัฐบาลจะต้องมีการศึกษาผลกระทบอย่างรอบด้านและได้มาตรฐาน การศึกษาจะต้องไม่ลำเอียง กำหนดเป้าหมายการพัฒนาอย่างชัดเจน โดยบูรณาการกับแผนงานอื่นๆอย่างเป็นรูปธรรมในทุกด้าน รวมถึงประชาชนจะต้องมีส่วนร่วมโดยการเปิดรับฟังความคิดเห็นประชาชนอย่างรอบด้าน และให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าถึงข้อมูล โดยเฉพาะประชาชนที่ได้รับผลกระทบ เพื่อให้การดำเนินการโครงการแลนด์บริดจ์เป็นไปอย่างถูกต้อง ทั้งนี้ กลุ่มผู้คัดค้านฯ ยังมีข้อเรียกร้องอีกว่า อยากให้รัฐบาลทำการพัฒนาในด้านต่างๆควบคู่ไปด้วย โดยเฉพาะการประมงและการเกษตร และเสนอให้มีการตั้งคณะกรรมการร่วม ซึ่งประกอบด้วยนักการเมือง ข้าราชการ ท้องถิ่น และภาคประชาชน โดยเฉพาะประชาชนในพื้นที่ เพื่อให้เป็นกลไกในการทำงาน ที่จะเป็นทางออกในการแก้ปัญหาความขัดแย้ง

โดยนายกฯ กล่าวว่า ตนขอสรุปโดยสังเขป ท่านมีข้อสงสัยอยู่หลายข้อ หนึ่งเรื่องการศึกษาโครงการ แลนด์บริดจ์ ครอบคลุมหรือเปล่า มีอิสระหรือเปล่า ดูแลทุกมิติหรือเปล่า ไม่ใช่แค่แลนด์บริดจ์อย่างเดียว อุตสาหกรรมที่จะมาต่อเนื่องในอนาคตด้วย ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน โดยเฉพาะประชาชนในท้องถิ่นด้วย ตรงนี้รับฟังจะนำไปพิจารณาเป็นข้อประกอบการทำเอกสารศึกษา เพื่อให้ทุกฝ่ายได้มีความกระจ่างในจุดประสงค์ของการทำแลนด์บริดจ์ และวันที่ 23 ม.ค.ได้มีการพูดคุยตามมาด้วยเกี่ยวกับเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาคใต้ นอกเหนือจากแลนด์บริดจ์ ซึ่งตนมั่นใจว่ารัฐบาลนี้ทำอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยว มาตรการที่จะสร้างสนามบินอันดามันเนเชอรัล ที่จังหวัดพังงา ทราบดีว่าเราดำเนินการแล้วโดยรัฐบาลนี้ โดยเฉพาะเรื่องการประมง เมื่อได้มีคณะกรรมการประมง 14 จังหวัดมาขอบคุณ โดยอาทิตย์หน้าจะเอาพระราชบัญญัติ(พ.ร.บ.)ประมง เพื่อให้ชาวประมงกลับมาประกอบอาชีพได้อีกครั้งตามกฎของไอยูยู รัฐบาลทำอย่างต่อเนื่อง ส่วนเรื่องที่พูดมา เรื่องวัฒนธรรมกีฬา อาหารต่างๆเหล่านี้ได้บรรจุไว้นโยบายของรัฐบาลอยู่แล้ว ขอยืนยันทุกสิทธิ์ทุกเสียงของพี่น้องประชาชนจะได้รับการรับฟัง ไตร่ตรองที่ดีจากรัฐบาล.


ข่าวที่เกี่ยวข้อง