คัดลอก URL แล้ว
คุมเข้ม ศาล รธน.ตัดสินคดี “ศักดิ์สยาม” วันนี้

คุมเข้ม ศาล รธน.ตัดสินคดี “ศักดิ์สยาม” วันนี้

ศาลรัฐธรรมนูญประกาศเขตอำนาจศาล คุมเข้มความปลอดภัย เพราะ ตั้งแต่พรุ่งนี้ และ ทุกพุธไปจนถึงสิ้นเดือนมกราคม 2567 มีการอ่านคำวินิจฉัย 3 คดีร้อน หลังมีข้อมูลทางการข่าวจากหน่วยงานมั่นคงแจ้งอาจมีเหตุรุนแรง – ความไม่สงบเรียบร้อย เกิดขึ้นได้

โดย 3 คดี ที่ศาลรัฐธรรมนูญกำหนดนัดแถลงด้วยวาจา ประชุมปรึกษาหารือ ลงมติและอ่านคำวินิจฉัย จำนวน 3 เรื่อง ณ ที่ทำการศาลรัฐธรรมนูญ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์

คดีแรก ในวันนี้ เวลา 14.00 น. ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัย สมาชิกภาพนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม สิ้นสุดจากถือหุ้นส่วนและเป็นผู้ถือหุ้นและเจ้าของห้างหุ้นส่วนจำกัดบุรีเจริญ คอนสตรัคชั่น ทำให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการหุ้น หรือกิจการของห้างหุ้นส่วนเป็นการกระทำต้องห้าม ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 187 หรือ ไม่

จากนั้น วันพุธที่ 24 มกราคม เวลา 14.00 น. จะวินิจฉัย กรณีนายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ผู้ถูกร้อง) เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัท ไอทีวี จำกัด (มหาชน) ซึ่งประกอบกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อสารมวลชนใด ๆ อยู่ในวันที่สมัครรับเลือกตั้ง ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ เป็นเหตุให้สมาชิกภาพ ส.ส.ของผู้ถูกร้องสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 101 (6) ประกอบมาตรา 98 (3) หรือไม่

และ คดีสุดท้าย วันพุธที่ 31 มกราคม เวลา 14.00 น. วินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 49 ว่าการกระทำของ นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล (ก.ก.) กรณีการยื่นขอแก้ให้ยกเลิก ม.112 ระหว่างใช้เป็นนโยบายหาเสียง เป็นล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 49 วรรคหนึ่งหรือไม่

โดยคดีสำคัญทั้ง 3 นี้ หน่วยงานทางความมั่นคง พบว่า อาจมีสถานการณ์ที่มีสิ่งบอกเหตุหรือข้อมูลที่แสดงให้เห็นว่าอาจจะมีเหตุการณ์ความไม่ปลอดภัยและความไม่สงบเรียบร้อยเกิดขึ้น ทำให้ต้องกำหนดการเข้าออกพื้นที่เพื่อรักษาความปลอดภัย ห้ามผู้ใดเข้ามาในพื้นที่ควบคุม เว้นแต่ผู้ที่ได้รับอนุญาตให้มาปฏิบัติงาน หรือมาติดต่อราชการ และต้องผ่านการตรวจตัวบุคคลและสิ่งของที่นำมา ตามวิธีการของเจ้าหน้าที่ด้านการรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อย

ตั้งแต่วันที่ 17 มกราคม 24 มกราคม และ 31 มกราคม เวลา 00.01 – 23.59 น. หรือ ตลอด 24 ชั่วโมง


ข่าวที่เกี่ยวข้อง