คัดลอก URL แล้ว
ผู้สนับสนุน “ปาเลสไตน์” รวมตัวเรียกร้องสันติภาพหน้า UN

ผู้สนับสนุน “ปาเลสไตน์” รวมตัวเรียกร้องสันติภาพหน้า UN

วันนี้ (29 พ.ย. 66) กลุ่มผู้สนับสนุนปาเลสไตน์ในประเทศไทย นำโดยองค์กรรณรงค์เพื่อความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับปาเลสไตน์ (PALESTINE SOLIDALITY CAMPAIGN-THAILAND) รวมตัวกันชุมนุมหน้า UN เพื่อแสดงออกถึงการสนับสนุนเรียกร้องอิสรภาพให้กับปาเลสไตน์ และประนามวิธีการปฎิบัติของอิสราเอล

โดยได้ยื่นจดหมายเปิดผนึกถึง เลขาธิการองค์การสหประชาชาติ นายอันโตนิโอ กูเตอเรส ที่มีเนื้อความว่า ขอแสดงความชื่นชมต่อการปฏิบัติหน้าที่ของท่าน ในการเปิดเผยความจริงเกี่ยวกับกรณีการพิพาท ระหว่างฮามาส – อิสราเอล โดยท่านได้ระบุโดยสรุปว่าเหตุที่เกิดการสู้รบกันนั้น มิใช่การเข้าโจมตีของฮามาส เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2023 อันเป็นปฐมเหตุที่ทำให้อิสราเอลได้ทำการโจมตีกาซาอย่างรุนแรง จนเกินขอบเขตของกฎหมายมนุษยธรรม 

แต่อันที่จริง มีสาเหตุต่อเนื่องมายาวนานจากการกระทำของอิสราเอล ต่อชาวปาเลสไตน์ อย่างไร้มนุษยธรรมมาอย่างต่อเนื่อ จนทำให้ท่านถูกบริภาษจากเจ้าหน้าที่ระดับสูงของอิสราเอล และยื่นข้อเสนอให้ท่านลาออก องค์กร PSC ประเทศไทย ด้วยความเคารพ กลับรู้สึกว่าท่านได้นำวีรกรรมอย่างกล้าหาญในฐานะเลขาธิการ องค์การสหประชาชาติ ที่จะต้องธำรงไว้ ซึ่งสัจจธรรม และมนุษยธรรม ต่อมวลมนุษยชาติ

จดหมายระบุอีกว่า ในการประชุมสมัชชาใหญ่ครั้งล่าสุด ที่ประชุมยังมีมติให้ทั้ง 2 ฝ่ายทำการหยุดยิง เนื่องจากมีความจำเป็นที่จะต้องทำการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม ตามข้อเสนอของจอร์แดนนั้น ปรากฏว่า มติส่วนใหญ่ ถึง 120 เสียง สนับสนุน ในขณะที่ สหรัฐฯ และอิสราเอลคัดค้าน ด้วยคะแนนเสียง 14 เสียง ส่วนประเทศที่เหลือ 45 ชาติ งดออกเสียง จึงเป็นที่เห็นได้โดยชัดเจนว่า รัฐบาลอิสราเอล และผู้สนับสนุน มิได้คำนึงถึงกฎหมายมนุษยธรรม โดยยังคงปิดล้อม ปิดกั้นอาหาร ยารักษาโรค และสิ่งจำเป็นต่อการดำรงชีวิตอื่น ๆ และยังคงโจมตีโรงพยาบาล โรงเรียน ที่ได้รับการคุ้มครอง โดยอนุสัญญาเจนีวา และกฎหมายมนุษยธรรม ด้วยข้ออ้างฝ่ายเดียว

เหตุนี้องค์กร PSC ประเทศไทย จึงได้ส่งจดหมายเปิดผนึก ถึงท่าน และหวังว่าท่าน และองค์การสหประชาชาติ จะได้ทำหน้าที่อย่างเข้มแข็งในการพิทักษ์มนุษยธรรม และสร้างสันติสุขให้แก่มวลมนุษยชาติ


ภาพ – กฤติกร จิตติอร่ามกูล


ข่าวที่เกี่ยวข้อง