คัดลอก URL แล้ว
ฝุ่น PM 2.5 ปกคลุมทั่วกรุง เกินค่ามาตราฐาน 44 พื้นที่

ฝุ่น PM 2.5 ปกคลุมทั่วกรุง เกินค่ามาตราฐาน 44 พื้นที่

ท้องฟ้าเหนือกรุงเทพมหานครวันนี้( 22 พฤศจิกายน 2566 ) ตึกสูงอาคารบางแห่งถูกปกคลุมด้วยฝุ่น PM2.5 ขณะศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ เมื่อเวลา 07:00 น พบว่าภาพรวมปริมาณ PM2.5 ในประเทศพบเกินค่ามาตรฐานในกรุงเทพฯ จ.นนทบุรี จ.นครปฐม จ.สมุทรสาคร จ.สมุทรปราการ จ.สุโขทัย จ.พิษณุโลก จ.พิจิตร จ.นครสวรรค์ จ.อุทัยธานี จ.อ่างทอง และ จ. สุรินทร์ ภาคเหนือ เกินค่ามาตรฐาน 5 พื้นที่ ตรวจวัดได้ 9.4 – 59.2 มคก./ลบ.ม.,

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เกินค่ามาตรฐาน 1 พื้นที่ ตรวจวัดได้ 14.4 – 39.9 มคก./ลบ.ม.,ภาคกลางและตะวันตก เกินค่ามาตรฐาน 1 พื้นที่ ตรวจวัดได้ 27.6 – 41.6 มคก./ลบ.ม.,ภาคตะวันออก ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดี ตรวจวัดได้ 16.9 – 30.6 มคก./ลบ.ม.,ภาคใต้ ภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดี ตรวจวัดได้ 8.0 – 26.5 มคก./ลบ.ม.

ส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยสถานีตรวจวัดของ คพ. ร่วมกับ กทม. เกินค่ามาตรฐาน 44 พื้นที่ ตรวจวัดได้ 17.5 – 59.5 มคก./ลบ.ม.

โดย ฝุ่นละอองที่เกิดจากกิจกรรมที่มนุษย์สร้างขึ้น ได้แก่ ฝุ่นจากการคมนาคมขนส่งและการจราจร เช่น ฝุ่นดิน ทราย ที่ฟุ้งกระจายขณะรถวิ่ง และเขม่าจากการเผาไหมของเครื่องยนต์ดีเซล , ฝุ่นจากการก่อสร้าง เช่น ก่อสร้างอาคาร ถนน และการรื้อถอน และ ฝุ่นจากการประกอบการอุตสาหกรรม เช่น การทาปูนซีเมนต์การโม่บดหรือย่อยหิน และอื่นเป็นต้น

คำแนะนำทางสุขภาพ ประชาชนทั่วไป : ควรเฝ้าระวังสุขภาพ ลดเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง โดยผู้ที่ต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ : ควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเอง ถ้ามีอาการทางสุขภาพ ควรปรึกษาแพทย์


ภาพ – วิชาญ โพธิ


ข่าวที่เกี่ยวข้อง