คัดลอก URL แล้ว
ครม. อนุมัติ แก้ พ.ร.ก.จ่ายเงินเดือนข้าราชการ 2 รอบ

ครม. อนุมัติ แก้ พ.ร.ก.จ่ายเงินเดือนข้าราชการ 2 รอบ

นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมเห็นชอบให้แก้ไขพระราชกฤษฎีกาการจ่ายเงินเดือน บำเหน็จบำนาญ และเงินอื่นในลักษณะเดียวกัน เพื่อให้มีการจ่ายเงินเดือนข้าราชการ 2 รอบต่อเดือน โดยสมัครใจ ซึ่งจะเริ่มในวันที่ 1 กรกฎาคม 2567

โดยมีกลุ่มเป้าหมายให้ใช้กับข้าราชการและลูกสร้างประจำที่อยู่ในระบบการจ่ายเงินของกรมบัญชีกลาง จำนวน 230 หน่วยงาน เช่น ข้าราชการครูตำรวจ ทหาร ข้าราชการรัฐสภา แต่ไม่รวม ข้าราชการการเมือง ฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม อัยการฝ่าย ปกครอง และกรุงเทพมหานคร ซึ่งไม่อยู่ภายใต้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้

ทั้งนี้นายชัย ย้ำว่า การจ่ายเงินเดือน 2 รอบต่อเดือน จะเป็นไปตามความสมัครใจ หากใครไม่มีความเดือดร้อนหรือจำเป็น ต้องได้รับเงินเดือนล่วงหน้า 15 วัน ก็สามารถรับเหมือนเดิมได้ แต่รัฐบาลเพียงต้องการเปิดช่อง สำหรับลูกจ้างหรือข้าราชการที่ไม่สามารถรอเงินเดือนในช่วงสิ้นเดือนได้ เพราะเงินไม่พอหมุนก็สามารถจะรับเงินครึ่งหนึ่งก่อนได้


ข่าวที่เกี่ยวข้อง