คัดลอก URL แล้ว
ทบ. แจงยังไม่มีคำสั่งปรับย้ายผู้บังคับหน่วย

ทบ. แจงยังไม่มีคำสั่งปรับย้ายผู้บังคับหน่วย

ทบ. แจงยังไม่มีคำสั่งปรับย้ายผู้บังคับหน่วยจากการตั้งกรรมการสอบสวนเรื่องน้ำมันเชื้อเพลิง

พล.ต.หญิงศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษกกองทัพบก ชี้แจงกรณีที่ได้นำเสนอข่าวว่า กองทัพบกได้มีคำสั่งเรื่องการปรับย้ายเจ้ากรมสรรพาวุธทหารบก ให้มาปฎิบัติงานในส่วนบังคับบัญชา โดยเชื่อมโยงกับการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบกรณีเบิกจ่ายน้ำมันชื้อเพลิงของหน่วยทหารในพื้นที่สระบุรีนั้น

“ขอเรียนว่าขณะนี้ กองทัพบก ยังไม่ได้มีคำสั่งการใดใดในเรื่องของการปรับตำแหน่งของเจ้ากรมสรรพาวุธทหารบกตามที่ปรากฏเป็นข่าว”

ทั้งนี้ในขณะนี้ผู้บัญชาการทหารบกมีดำริสั่งการแต่เพียงเรื่องการให้หน่วยทหารนำกำลังพลและยุทโธปกรณ์เข้าช่วยเหลือประชาชนจากสถานการณ์อุทกภัยในช่วงสุดสัปดาห์นี้เท่านั้น

การนำเสนอนำเสนอข่าว อาจสร้างความสับสนและส่งผลต่อผู้ที่ถูกกล่าวถึง จึงขอให้ได้มีการระมัดระวังในเรื่องดังกล่าวด้วย ทั้งนี้หากมีความคืบหน้ากระบวนการสอบสวนเกี่ยวกับการตรวจสอบเรื่องน้ำมันเชื้อเพลิง ตามที่กองทัพบกได้เคยชี้แจงให้สังคมได้รับทราบไปแล้วนั้น  ก็จะแจ้งให้สังคมและสื่อมวลชนได้รับทราบอย่างเป็นทางการต่อไป

#ทบ #ทบตั้งกรรการสอบน้ำมันหาย #ข่าวโมโน #mononews #ข่าววันนี้


ข่าวที่เกี่ยวข้อง