คัดลอก URL แล้ว
ไม่ปลื้ม! ธปท.ค้าน “พักหนี้เกษตรกร” แบบเดิม

ไม่ปลื้ม! ธปท.ค้าน “พักหนี้เกษตรกร” แบบเดิม

นางโสมรัศมิ์ จันทรัตน์ ผู้อำนวยการวิจัย สถาบันวิจัยเศรษฐกิจป๋วย อึ๊งภากรณ์ ธนาคารแห่งประเทศไทย ระบุว่า นโยบายพักหนี้เกษตรกรของรัฐบาลชุดใหม่ในขณะนี้ยังไม่เห็นรูปแบบที่ชัดเจน มองว่า ถ้าจะพักหนี้ ควรคิดใหม่ ทำใหม่ โดยเฉพาะการพักหนี้เฉพาะกลุ่ม ที่ไม่ใช่เหวี่ยงแห เพราะจากข้อมูลที่ศึกษาพบว่า ไม่ได้ช่วยแก้หนี้ และยังทำให้เสพติดการพักหนี้ ไม่ได้แก้ในระยะยาว

โดยข้อมูลศึกษาผลกระทบมาตรการพักหนี้เกษตรกร ในช่วงปี 2557 – 2566 นอกจากหนี้ไม่ลดแล้ว ยังมีแนวโน้มเป็นหนี้เสียสูงขึ้น ซึ่งอาจเกิดจากวินัยทางการเงินที่ลดลง หรือเสียกำลังใจเมื่อเห็นยอดหนี้คงค้างปรับสูงขึ้นมาก


ข่าวที่เกี่ยวข้อง