คัดลอก URL แล้ว
ป.ป.ช.ตรวจสอบสระว่ายน้ำ 75 ล้าน ยังเปิดใช้งานไม่ได้

ป.ป.ช.ตรวจสอบสระว่ายน้ำ 75 ล้าน ยังเปิดใช้งานไม่ได้

หลังจากจับตารอบทิศ นำเสนอการตรวจสอบปัญหาการก่อสร้างสระว่ายน้ำมูลค่า 75 ล้านบาท ภายในสนามกีฬา อบจ.ปัตตานี แต่ยังไม่สามารถเปิดใช้งาน

ล่าสุด สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ประจำจังหวัดปัตตานี เข้าตรวจสอบขั้นตอนดำเนินการ และเร่งรัดให้เปิดใช้งานโดยเร็ว เพื่อป้องกันการเสื่อมสภาพไปมากกว่านี้

นายธีรชัย สุขเกษม ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ .ป.ป.ช.ประจำจังหวัดปัตตานี เข้าตรวจสอบโครงการก่อสร้างสระว่ายน้ำมูลค่า 75 ล้านบาท ภายในสนามกีฬา อบจ.ปัตตานี ซึ่งไทยพีบีเอสได้นำเสนอ หลังพบว่า ยังไม่สามารถเปิดใช้งานได้

นายสุชาติ ชายมัน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปัตตานี ชี้แจงว่า โครงการนี้ อบจ.ปัตตานี เป็นผู้เสนอ และจังหวัดปัตตานีได้จัดสรรงบประมาณให้สำนักท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปัตตานี เป็นหน่วยรับงบประมาณ ซึ่งก่อนเริ่มดำเนินการ อบจ.ปัตตานี ได้ว่าจ้างที่ปรึกษาเขียนแบบแปลนก่อสร้างงบประมาณ 125 ล้านบาท แต่ได้รับการจัดสรรเพียงแค่ 75 ล้านบาท ทำให้ต้องเปลี่ยนแบบรูปแบบรายการถึง 3 ครั้ง โดยตัดรูปแบบรายการหลายอย่างออก จึงขาดความสมบูรณ์ตามแบบแปลนเดิม

ส่วนระยะเวลาดำเนินการ ได้ว่าจ้างเอกชนโดยวิธีคัดเลือก มีการลงนามในสัญญาวันที่ 24 กันยายน 2562 และสิ้นสุดสัญญาวันที่ 17 พฤศจิกายน 2563 แต่ได้แก้ไขสัญญาเพิ่มเติม 3 ครั้ง และขอขยายระยะเวลาตาม มติ ครม. พร้อมแก้ไขงวดงานและงวดเงิน ทำให้เบิกจ่ายงบประมาณไปได้แค่ประมาณ 17 ล้านบาทเศษ ส่วนที่เหลืออีกกว่า 57 ล้านบาท ไม่สามารถเบิกจ่ายได้ เพราะอยู่ในปีงบประมาณ 2562 ซึ่งตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ ระบุว่า หากไม่เบิกจ่ายให้แล้วเสร็จก่อนวันที่ 30 กันยายนปี 2563 ให้ถือว่า งบพับตกไป จึงไม่สามารถจ่ายเงินให้ผู้รับเหมาได้ ผู้รับเหมาจึงฟ้องศาลปกครอง จนในปี 2564 จังหวัดปัตตานี ได้ตั้งงบประมาณใหม่และจ่ายให้ผู้รับเหมาได้

ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปัตตานี ยังชี้แจงอีกว่า จากเดิมกำหนดแผนการเข้าใช้งานในเดือนเมษายนที่ผ่านมา แต่พบว่า มีการลักขโมยสายไฟฟ้า วัสดุ และอุปกรณ์ภายในสระว่ายน้ำ เสียหายจำนวนมาก จึงยังไม่สามารถเปิดสระว่ายน้ำได้ และภายหลังการส่งมอบ พบว่า สภาพพื้นอาคารบางส่วนมีการชำรุด ปัจจุบันอยู่ระหว่างการปรับปรุงซ่อมแซมของผู้รับจ้าง และจังหวัดปัตตานีในฐานะผู้ว่าจ้าง ที่ยังไม่คืนหลักประกันสัญญา และเร่งรัดให้ อบจ.ปัตตานี ซึ่งเป็นหน่วยงานที่เสนอโครงการนี้มาตั้งแต่ต้น รับโอนโครงการไป และให้ของบประมาณกลับมาที่จังหวัดปัตตานี เพื่อนำมาปรับปรุงต่อเติมสระในเฟส 2 วงเงินประมาณ 44 ล้านบาท เพื่อให้ครบตามแบบแปลนเดิมที่มีความสมบูรณ์ ซึ่งคาดว่าในปีงบประมาณ 2568 และเปิดใช้งานสระว่ายน้ำได้


ข่าวที่เกี่ยวข้อง