คัดลอก URL แล้ว
“บีทีเอส” เรียกร้องรัฐบาล เก็บ 20 บาทตลอดสายทุกโครงข่าย “เพื่อความเป็นธรรม”

“บีทีเอส” เรียกร้องรัฐบาล เก็บ 20 บาทตลอดสายทุกโครงข่าย “เพื่อความเป็นธรรม”

นโยบายการจัดเก็บค่าโดยสารรถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสายใน 2 เส้นทางคือ สายสีแดง ที่มีผู้โดยสารเฉลี่ยกว่า 24,000 คนต่อวัน และสายสีม่วง มีผู้โดยสารวันละ เกือบ 5 หมื่นคนในช่วงปีใหม่นี้ จากโครงข่ายรถไฟฟ้าในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ที่มีให้บริการอย่างน้อย 7 สายในขณะนี้

ทำให้ผู้บริหารบริษัทระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จำกัด หรือ บีทีเอสซี ซึ่งให้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอส เรียกร้องให้รัฐบาลทำนโยบาย 20 บาทตลอดสาย ทุกเส้นทางเพื่อความเป็นธรรมโดยเอกชนยินดีให้ความร่วมมือลดราคา แต่ขอให้รัฐบาลจ่ายอุดหนุนด้วยเช่นกัน ซึ่งปัจจุบันโครงข่ายรถไฟสายสีเขียว มีผู้โดยสารใช้บริการเฉลี่ย 8 แสนคนต่อวัน

แหล่งข่าวในแวดวงระบบราง ให้ข้อสังเกตว่า หากรัฐบาลจะต้องจ่ายอุดหนุน โครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียว ซึ่งกรุงเทพมหานคร บริหารโดยว่าจ้างบีทีเอสเดินรถขณะนี้ และสายสีเขียว ยังเป็นเส้นทางที่มีจำนวนผู้โดยสารเดินทางมากที่สุดของโครงข่ายรถไฟฟ้าทุกเส้นทาง ในกรุงเทพมหานคร-ปริมณฑล ทำให้รัฐบาลอาจต้องจ่ายเงินอุดหนุนในส่วนนี้อย่างน้อยกว่า 5,000-6,000 ล้านบาทต่อปี จึงเป็นประเด็นที่รัฐบาล ยังไม่กล้าตัดสินใจและยังไม่เริ่มนโยบาย 20 บาท ตลอดสายกับสายสีเขียว

ขณะที่การเลือกสายสีแดงและสายสีม่วงเริ่มดำเนินการก่อน เพราะทั้ง 2 สายอยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงคมนาคม ซึ่งอาจทำให้เริ่มใช้นโยบายได้รวดเร็วกว่า การที่ต้องไปเจรจากับสายอื่น และข้ามหน่วยงาน หรือไม่ต้องเจรจากับเอกชน แต่ก็เป็นที่น่าจับตาว่า อนาคตอันใกล้ นโยบาย 20 บาท จะสามารถนำมาใช้ได้จริงกับ ทุกเส้นทางหรือไม่


ข่าวที่เกี่ยวข้อง